Dietetyka

Dietetyka - informacje o kierunku

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż 11 stycznia 2018, Uchwałą Nr 25/2018, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadało Wydziałowi Rehabilitacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji „uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Dietetyka na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym”.

 

Czym jest dietetyka?

Dietetyka to dziedzina z ogromną przyszłością, jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie, zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka zarówno chorego jak i zdrowego.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw oraz  dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Kto może studiować dietetykę?

Dietetykę może studiować każda osoba zainteresowana, która posiada nową lub starą maturę.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Podczas studiów w Wyższej Szkole Rehabilitacji  studenci zdobywają wiedzę m.in. z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, żywienia klinicznego, farmakologii i farmakoterapii.  Nasza kadra to uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki z umiejętnościami praktycznymi i co bardzo ważne, świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia. To ludzie otwarci na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dietetyki i często sami je tworzący. Wielu z nich oglądamy w programach telewizyjnych, czytamy ich artykuły, korzystamy z porad i konsultacji.

prof. dr hab. Hanna Czeczot – znakomity dydaktyk, naukowiec europejskiego formatu, zajmuje się molekularnymi podstawami mutagenezy chemicznej oraz działaniem ksenobiotyków na organizmy żywe oraz oceną parametrów stresu oksydacyjnego w prawidłowych i zmienionych nowotworowo tkankach przewodu pokarmowego. Uczestniczyła w wielu grantach międzynarodowych, odbyła staże w Institut Savoisien D’Etudes Francaises Universite De Savoie w Annecy oraz w Uniwersytecie Paula Sabatiera w Tuluzie.

prof. dr hab. Grażyna Cichosz - wybitna uczona, światowy autorytet w badaniu tłuszczy mlecznych, udowodniła m.in. wysoką wartość odżywczą i zdrowotną masła. Odbyła staże produkcyjne w Zakładach Mleczarskich Okręgu Gera (Niemcy). Ukończyła kursy Zarządzania Jakością WAMA-DAIREC. Dorobek naukowy liczy 420 pozycji.

dr hab. Nina Strzałkowska – Z-ca Kierownika Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu ziołolecznictwa i ziołoznawstwa. Zajmuje się badaniem wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na zmianę składu chemicznego mleka krów i kóz. Autorka 79 prac z listy JCR.

dr hab. Artur Jóźwik – Kierownik Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Zajmuje się badaniem bioaktywnych związków w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego ze szczególnym uwzględnieniem witamin i enzymów proteolitycznych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych.

dr Jarosław Chmieleski – biegły sądowy z zakresu BHP. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Ochrony Zdrowia Publicznego oraz Bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu ochrony zdrowia.

dr Magdalena Białkowska – najbardziej znana w kraju, za pośrednictwem mediów, dietetyk specjalista od utrzymania prawidłowej wagi. Pracuje w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

dr Skubis-Zygadło – pracowała w Zakładzie Biologii Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła wiele staży zagranicznych m.in. w Department of Clinical Medicine Institute of Molecular Medicine, Trinity College for Health Sciences w Dublinie.

dr Anna Fabisiak – absolwentka Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. W 2009 r. odbyła staż w IBPRS, ukończyła Studia Podyplomowe Menadżer Biotech Science oraz Studia z zakresu jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Autor kilku wdrożonych prac statutowych i współwykonawca projektów z zakresu składników prozdrowotnych owoców i warzyw, przemian fizykochemicznych zachodzących w tkance roślinnej oraz programu Wars i Sawa (2015) dla zdolnej młodzieży oraz projektu Uniwersytet Dzieci (2019). Współpracuję z FreshPlate (kompozycja potraw) a także z Akademią Dietetyki. Autor kilkunastu prac dyplomowych. Członek SPOMAŻ i Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

dr Kornelia Niemyska – jest pracownikiem Zakładu Patologii Nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Zajmuje się badaniem genów techniką FISH: genu HER-2 w inwazyjnym raku piersi, fuzji genowych w chorobach rozrostowych krwi. Ukończyła studia podyplomowe „Organizacji i zarządzania w służbie zdrowia”. Brała udział w wielu kursach z zakresu cytogenetyki molekularnej oraz diagnostyki przedurodzeniowej.

dr Iwona Stanisławska – zajmuje się badaniem wpływu podawania hormonów oraz zróżnicowanej diety na enzymy lizosomowe. Badania prowadzi na poziomie tkankowym, komórkowym oraz organelli komórkowych. Odbyła wiele staży naukowych. Prowadzi projekty z Edukacji Zdrowotnej, które realizowane są w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych w renomowanych czasopismach.

dr Piotr Rudzki – kierownik zakładu Farmakologii w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektem badawczym oraz metrologii chemicznej. Autor kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas oraz członek w International Project Management Association IPMA Polska. Otrzymał nagrodę MNiSW za projekt pod nazwą „Szybka i powtarzalna metoda oznaczania ryzedronianu w osoczu ludzkim za pomocą tandemowej spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową”.

dr Bogusław Podwysocki - był dyrektorem w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie. Specjalista w dziedzinie projektowania oraz oceny badań klinicznych i biofarmaceutycznych. Staże naukowe odbył w Kanadzie.

dr Justyna Klusek – jest kierownikiem Laboratorium Diagnostyki Niepłodności Męskiej w Kielcach. Zajmuje się genetycznymi aspektami niepłodności.

dr Ewelina Zabost – pracuje w Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod w Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zmianami właściwości podwójnej nici dsDNA na skutek oddziaływań chemicznych oraz fizykochemicznych. Była kierownikiem wielu projektów badawczych oraz jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych.

dr Kondrzycka-Dąda - pracowała w Instytucie Rozwoju Produktu oraz Akademickim Centrum Medycznym. Zajmuje się poszukiwaniem inhibitorów kinaz białkowych krytycznych w nowotworzeniu.

dr Joanna Rachtan-Janicka - dietetyk, rozprawę doktorską napisała na temat wpływu diety i dymu tytoniowego na wybrane parametry układu odpornościowego. Ukończyła studia podyplomowe z „Metodologii badań klinicznych”. Uczestniczyła w kursach dobrej praktyki klinicznej, statystki biomedycznej oraz podstaw farmakologii. Współpracuje z Bankiem mleka, Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Centrum Nauki o Laktacji oraz Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie.

dr Halina Makała - technolog żywności i żywienia, pracuje w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. Uczestniczy w badaniach jako sędzia w zespole sensorycznym oceny żywności.

mgr Milena Nosek – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dietetyk kliniczny, współpracuje z Polskim Baletem Narodowym, Akademią Kulinarną Whirlpool oraz jako ekspert konsumencki.

mgr Joanna Ostrowska – jest dietetykiem w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie oraz w Ogólnopolskim Centrum Medycznym.

Od naszych wykładowców dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dieto zależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.
Najnowszą propozycją jest specjalizacja z doradztwa prozdrowotnego-Coach zdrowia.

Ta wiedza i umiejętności, które pozyska się u nas, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Gdzie znajdzie pracę absolwent naszej Uczelni?

Absolwent  kierunku dietetyka w Wyższej Szkole Rehabilitacji  posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych.
Absolwent dietetyki dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania w Wyższej Szkole Rehabilitacji będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Możliwości pracy dla dobrego dietetyka są nieograniczone. Te możliwości to także hotele, spa, przedszkola, szkoły, ośrodki wypoczynkowe i sanatoria, do których przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców, poradnie oraz własna działalność.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku dietetyka trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Po uzyskaniu tego tytułu studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i kontynuowania nauki na 2-letnich  studiach magisterskich. Prowadzimy studia niestacjonarne. Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najbardziej renomowanych placówkach w Warszawie i okolicach.

 

Umożliwiamy także podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych, a także na kursach i szkoleniach organizowanych przez naszą Uczelnię.