Dietetyka

Dietetyka - informacje o kierunku

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż 11 stycznia 2018, Uchwałą Nr 25/2018, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadało Wydziałowi Rehabilitacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji „uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Dietetyka na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym”.

 

Czym jest dietetyka?

Dietetyka to dziedzina z ogromną przyszłością, jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie, zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka zarówno chorego jak i zdrowego.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw oraz  dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Kto może studiować dietetykę?

Dietetykę może studiować każda osoba zainteresowana, która posiada nową lub starą maturę.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Podczas studiów w Wyższej Szkole Rehabilitacji  studenci zdobywają wiedzę m.in. z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, żywienia klinicznego, farmakologii i farmakoterapii.  Nasza kadra to uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki z umiejętnościami praktycznymi i co bardzo ważne, świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia. To ludzie otwarci na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dietetyki i często sami je tworzący. Wielu z nich oglądamy w programach telewizyjnych, czytamy ich artykuły, korzystamy z porad i konsultacji.

prof. dr hab. Hanna Czeczot – znakomity dydaktyk, naukowiec europejskiego formatu, zajmuje się molekularnymi podstawami mutagenezy chemicznej oraz działaniem ksenobiotyków na organizmy żywe oraz oceną parametrów stresu oksydacyjnego w prawidłowych i zmienionych nowotworowo tkankach przewodu pokarmowego. Uczestniczyła w wielu grantach międzynarodowych, odbyła staże w Institut Savoisien D’Etudes Francaises Universite De Savoie w Annecy oraz w Uniwersytecie Paula Sabatiera w Tuluzie.

prof. dr hab. Grażyna Cichosz - wybitna uczona, światowy autorytet w badaniu tłuszczy mlecznych, udowodniła m.in. wysoką wartość odżywczą i zdrowotną masła. Odbyła staże produkcyjne w Zakładach Mleczarskich Okręgu Gera (Niemcy). Ukończyła kursy Zarządzania Jakością WAMA-DAIREC. Dorobek naukowy liczy 420 pozycji.

dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski - ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz zdrowie publiczne. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie nauk o zdrowiu w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. Posiada specjalizacje w dziedzinie: zdrowia publicznego oraz zdrowia środowiskowego. Jest absolwentem 8 kierunków studiów podyplomowych z zakresu: Prawa Pracy, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, Ochrony Zdrowia Publicznego, Postępowania dowodowego, kryminalnego oraz nauk pokrewnych, Bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, Zarządzania ekoinnowacjami. Autor i współautor 90 artykułów w czasopismach naukowych z listy MNiSW oraz współredaktor 20 monografii naukowych z zakresu: zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, ochrony zdrowia pracujących, edukacji i promocji zdrowia. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych. Od 2006 r. biegły sądowym z zakresu BHP.

dr Magdalena Białkowska – najbardziej znana w kraju, za pośrednictwem mediów, dietetyk specjalista od utrzymania prawidłowej wagi. Pracuje w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

dr Anna Fabisiak – absolwentka Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. W 2009 r. odbyła staż w IBPRS, ukończyła Studia Podyplomowe Menadżer Biotech Science oraz Studia z zakresu jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Autor kilku wdrożonych prac statutowych i współwykonawca projektów z zakresu składników prozdrowotnych owoców i warzyw, przemian fizykochemicznych zachodzących w tkance roślinnej oraz programu Wars i Sawa (2015) dla zdolnej młodzieży oraz projektu Uniwersytet Dzieci (2019). Współpracuję z FreshPlate (kompozycja potraw) a także z Akademią Dietetyki. Autor kilkunastu prac dyplomowych. Członek SPOMAŻ i Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

dr Kornelia Niemyska – jest pracownikiem Zakładu Patologii Nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Zajmuje się badaniem genów techniką FISH: genu HER-2 w inwazyjnym raku piersi, fuzji genowych w chorobach rozrostowych krwi. Ukończyła studia podyplomowe „Organizacji i zarządzania w służbie zdrowia”. Brała udział w wielu kursach z zakresu cytogenetyki molekularnej oraz diagnostyki przedurodzeniowej.

dr Iwona Stanisławska – zajmuje się badaniem wpływu podawania hormonów oraz zróżnicowanej diety na enzymy lizosomowe. Badania prowadzi na poziomie tkankowym, komórkowym oraz organelli komórkowych. Odbyła wiele staży naukowych. Prowadzi projekty z Edukacji Zdrowotnej, które realizowane są w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych w renomowanych czasopismach.

dr Ewelina Zabost – pracuje w Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod w Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zmianami właściwości podwójnej nici dsDNA na skutek oddziaływań chemicznych oraz fizykochemicznych. Była kierownikiem wielu projektów badawczych oraz jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych.

dr Joanna Rachtan-Janicka - dietetyk, rozprawę doktorską napisała na temat wpływu diety i dymu tytoniowego na wybrane parametry układu odpornościowego. Ukończyła studia podyplomowe z „Metodologii badań klinicznych”. Uczestniczyła w kursach dobrej praktyki klinicznej, statystki biomedycznej oraz podstaw farmakologii. Współpracuje z Bankiem mleka, Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Centrum Nauki o Laktacji oraz Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie.

Dr n. med. Izabela Grabowska - Adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w Filii w Białej Podlaskiej. Dietetyk sportowy, psychodietetyk. Absolwentka studiów doktoranckich w Zakładzie Fizjologii Stosowanej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończyła Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dietetyk z szeroką wiedzą z zakresu żywienia człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego (studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie) oraz psychodietetyki (studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – Psychodietetyka); z doświadczeniem w pracy naukowej, a także w poradnictwie dietetycznym. Wykładowca na uczelniach wyższych (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie).
Pracuje zarówno z zawodowymi sportowcami jak i osobami rekreacyjnie uprawiającymi różne formy aktywności fizycznej, a także osobami o siedzącym trybie życia, motywując do podjęcia aktywności fizycznej. Od 2013 roku jest związana z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej. Współpracuje z Instytutem Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita”.

mgr Milena Nosek – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dietetyk kliniczny, współpracuje z Polskim Baletem Narodowym, Akademią Kulinarną Whirlpool oraz jako ekspert konsumencki.

mgr Joanna Ostrowska – jest dietetykiem w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie oraz w Ogólnopolskim Centrum Medycznym.

mgr Ewa Beata Ehmke vel Emczyńska-Seliga - absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka (studia magisterskie) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. Wykładowca Wyższej Szkoły Rehabilitacji (i innych warszawskich Uczelni). Dietetyk w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych oraz Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej i wrodzonych wad metabolizmu po wielu polskich i zagranicznych szkoleniach z tego zakresu. W pracy zajmuje się głównie pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu. Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu. Ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywości i Żywienia w Warszawie, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Współczesna Dietetyka”. Autor publikacji naukowych, prelegent na konferencjach, edukator na warsztatach i szkoleniach skierowanych do dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, neurologopedów i studentów. Opiekun praktyk i staży studenckich.

Od naszych wykładowców dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dieto zależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.

Ta wiedza i umiejętności, które pozyska się u nas, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Gdzie znajdzie pracę absolwent naszej Uczelni?

Absolwent  kierunku dietetyka w Wyższej Szkole Rehabilitacji  posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych.
Absolwent dietetyki dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania w Wyższej Szkole Rehabilitacji będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Możliwości pracy dla dobrego dietetyka są nieograniczone. Te możliwości to także hotele, spa, przedszkola, szkoły, ośrodki wypoczynkowe i sanatoria, do których przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców, poradnie oraz własna działalność.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku dietetyka trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Po uzyskaniu tego tytułu studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i kontynuowania nauki na 2-letnich  studiach magisterskich. Prowadzimy studia niestacjonarne. Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najbardziej renomowanych placówkach w Warszawie i okolicach.

 

Umożliwiamy także podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych, a także na kursach i szkoleniach organizowanych przez naszą Uczelnię.