Dietetyka I stopnia

Dietetyka to dziedzina z ogromną przyszłością, jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie, zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka zarówno chorego jak i zdrowego.

Podczas studiów w Wyższej Szkole Rehabilitacji  studenci zdobywają wiedzę m.in. z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, genetyki, żywienia klinicznego, farmakologii i farmakoterapii.  Nasza kadra to uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki z umiejętnościami praktycznymi i co bardzo ważne, świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia. To ludzie otwarci na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dietetyki i często sami je tworzący.

Co nas wyróżnia?

  • Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.
  • Zajęcia prowadzone on-line przy użyciu platformy zdalnego nauczania Microsoft Teams oraz w pracowniach.
  • Możliwość rozwoju naukowego poprzez udział w konferencjach, kołach naukowych oraz projektach żywieniowych.
  • Atrakcyjny system stypendialny.
  • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.

Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia. Dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dieto zależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.

Absolwent  kierunku dietetyka w Wyższej Szkole Rehabilitacji  posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych, dzięki której będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Wiedza i umiejętności, które pozyskasz  w Wyższej Szkole Rehabilitacji to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Przedmioty realizowane na kierunku Dietetyka I stopnia  Pobierz >>

Więcej informacji o kierunku na stronie: wsr.edu.pl

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku dietetyka I stopnia trwa 3 lata i studenci uzyskują tytuł licencjata. Po uzyskaniu tego tytułu studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i kontynuowania nauki na 2-letnich studiach magisterskich.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki na naszej uczelni odbywają się w najbardziej renomowanych placówkach w Warszawie i okolicach.

Umożliwiamy także podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych, a także na kursach i szkoleniach organizowanych przez naszą Uczelnię.

GDPR

    Skip to content