Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dietetyka II stopnia (1,5 roku)

Kierunki studiów

Wyjątkowy nabór! Studia magisterskie w 1,5 roku!
Oszczędzaj czas i pieniądze!

Zapraszamy na 1,5 roczne studia drugiego stopnia na kierunku Dietetyka. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, technologia żywności i żywienia oraz innych kierunków pokrewnych.

Co nas wyróżnia?

Dietetyka II stopnia to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin nauki: medycyny, psychologii klinicznej oraz szeroko rozumianej nauki o zdrowiu. Oferuje rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka w obszarach psychodietetyki, dietetyki klinicznej oraz sportowej. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdowym oraz on-line przy użyciu platformy e-learningowej.

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 daje Państwu możliwość ukończenia dwuletnich studiów magisterskich w 1,5 roku (3 semestry).

  • Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)
  • Nowoczesne podejście do nauki.
  • Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
  • Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania Office365.
  • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.
  • Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia.
  • Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in.: żywienia klinicznego, diet alternatywnych i ich skutków, żywienia w różnych dziedzinach aktywności fizycznej, diagnostyki laboratoryjnej, immunologii oraz psychologii klinicznej.

Studenci biorą udział w kołach naukowych, konferencjach dietetycznych, prowadzą zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, projektach żywieniowych, publikują artykuły naukowe.

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 1 rok

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK
1 rata6975zł
2 raty3595zł
11 rat675zł

Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 2 rok

SPOSÓB PŁATNOŚCI2 ROK
1 rata3175zł
2 raty1675zł
5 rat (od X do II)705zł

GDPR

    Skip to content