Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dietetyka II stopnia

Rekrutacja trwa!
Zapisz się już dziś!!!

Zapraszamy na studia drugiego stopnia na kierunku Dietetyka.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, technologia żywności i żywienia oraz innych kierunków pokrewnych.

Dietetyka studia II stopnia to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin nauki: medycyny, psychologii klinicznej oraz szeroko rozumianej nauki o zdrowiu. Oferuje rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka w obszarach psychodietetyki, dietetyki klinicznej oraz sportowej. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in.: żywienia klinicznego, diet alternatywnych i ich skutków, żywienia w różnych dziedzinach aktywności fizycznej, diagnostyki laboratoryjnej, immunologii oraz psychologii klinicznej.

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie

O przyjęcie na kierunek DIETETYKA – studia II stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, technologia żywności i żywienia oraz innych kierunków pokrewnych.

 • Zależy Ci na zdobyciu lub poszerzeniu kwalifikacji do wykonywania zawodów związanych z dietetyką i szeroko rozumianą ochroną zdrowia?
 • Planujesz pracę w obszarze psychodietetyki lub dietetykli klinicznej?
 • Interesuje Cię żywienie sportowców, współpracujesz z nimi lub planujesz rozwój w tym kierunku?
 • Planujesz pracę naukową w obszarze dietetyki (także klinicznej) lub/i psychodietetyki?
 • Doświadczasz problemów z żywieniem i chcesz połączyć rozwój w życiu zawodowym z możliwością wykorzystania wiedzy dla zdrowia własnego i najbliższych?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów jest dla Ciebie.

Co nas wyróżnia?

 • Nowoczesne podejście do nauki.
 • Nasza kadra to uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki z umiejętnościami praktycznymi i – co bardzo ważne – świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia. To ludzie otwarci na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dietetyki i często sami je tworzący. Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia.
 • Studenci biorą udział w kołach naukowych, konferencjach dietetycznych, prowadzą zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, projektach żywieniowych, publikują artykuły naukowe.
 • Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.
 • Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku dietetyka II stopnia?

Absolwent kierunku DIETETYKA – studia II stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób dietozależnych, dzięki której będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia. Dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dietozależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.

Wiedza i umiejętności, które pozyskasz w Wyższej Szkole Rehabilitacji to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń (Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń).

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 2 lata, 4 semestry.
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Obrona pracy dyplomowej.
 • Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów II stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Tabela opłat dla naboru 2022/2023

Dietetyka Studia II-ego stopnia (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK5830 zł2 x 3010 zł11 x 585 zł
2 ROK5970 zł2 x 3085 zł11 x 600 zł

Nasza kadra na kierunku dietetyka

FIZJOTERAPIA STUDIA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Dowiedz się więcej
RATOWNICTWO MEDYCZNE Dowiedz się więcej

GDPR

  Skip to content