Dietetyka II stopnia

Co nas wyróżnia?

  • Nowoczesne podejście do nauki.
  • Zajęcia prowadzone on-line przy użyciu platformy zdalnego nauczania Microsoft Teams oraz w pracowniach.
  • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.
  • Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia.
  • Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in.: żywienia klinicznego, diet alternatywnych i ich skutków, żywienia w różnych dziedzinach aktywności fizycznej, diagnostyki laboratoryjnej, immunologii oraz psychologii klinicznej.

Studenci biorą udział w kołach naukowych, konferencjach dietetycznych, prowadzą zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, projektach żywieniowych, publikują artykuły naukowe.

Przedmioty realizowane na kierunku Dietetyka II stopnia  Pobierz >>

GDPR

    Skip to content