Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Rekrutacja trwa!
Zapisz się już dziś!!!

Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, a także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie

 • Zależy Ci na tym, aby zdobyć zawód przyszłości i nie bać się w przyszłości o brak zatrudnienia?
 • Interesujesz się fizjologią wysiłku fizycznego?
 • Wiesz, jak ogromne możliwości usprawniania ciała dają techniki manualne i odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne?
 • Chcesz w swojej pracy zajmować się pomocą chorym i osobom po urazach w osiąganiu jak najlepszej sprawności?
 • Jesteś zawodnikiem/czką sportowym/ą i chcesz stworzyć dla siebie alternatywę pracy na przyszłość?
 • Chcesz pracować ze sportowcami lub osobami traktującymi aktywność fizyczną rekreacyjnie?
 • Wierzysz w to, że rzetelna wiedza i bogate praktyczne umiejętności, ale i odpowiednie podejście do pacjenta mogą pomóc mu przekraczać kolejne granice w powrocie do sprawności?
 • Uważasz, że ośrodki oraz gabinety Spa i wellness to miejsca, które odwiedzać będzie coraz więcej osób w celu przywrócenia harmonii swojemu ciału, pozbyciu się napięć wynikających z aktualnego tempa życia?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów jest dla Ciebie.

Co nas wyróżnia?

 • Stawiamy na rozległą wiedzę fizjoterapeuty dlatego nasz program jest bardzo bogaty w zajęcia praktyczne.
 • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.
 • Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.
 • Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii VR i druk 3D.
 • Atrakcyjny system stypendialny.

Profil studenta

Kandydaci na studia o kierunku FIZJOTERAPIA to, między innymi:

 • osoby chcące pracować jako fizjoterapeuci w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej,
 • osoby chcące prowadzić własną prywatną praktykę usług fizjoterapeutycznych, w tym technik manualnych i ćwiczeń usprawniających dla dorosłych i dzieci,
 • osoby chcące wspierać pacjentów i podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i po urazach fizycznych, które zmniejszyły lub odebrały im możliwość codziennego funkcjonowania lub jego komfortu.

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku fizjoterapia?

Absolwent naszych studiów potrafić będzie prognozować i prowadzić postępowanie fizjoterapeutyczne, proces diagnostyczny i rehabilitację pacjenta.

Osoba, która uzyska dyplom na tym kierunku będzie przygotowana do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodniach, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne, szpitale), ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży, sanatoriach oraz wielu innych placówkach związanych z fizjoterapią i usprawnianiem.

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i spełniły wszystkie warunki rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń (Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń).

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 5 lat, 10 semestrów.
 • Język kształcenia: polski
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Obrona pracy dyplomowej.
 • Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

 

Tabela opłat dla naboru 2022/2023

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia stacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK7600 zł2 x 3930 zł11 x 730 zł
2 ROK7820 zł2 x 4010 zł11 x 745 zł
3 ROK7820 zł2 x 4010 zł11 x 745 zł
4 ROK7965 zł2 x 4085 zł11 x 760 zł
5 ROK7965 zł2 x 4085 zł11 x 760 zł

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK7460 zł2 x 3835 zł11 x 715 zł
2 ROK7620 zł2 x 3910 zł11 x 730 zł
3 ROK7620 zł2 x 3910 zł11 x 730 zł
4 ROK7770 zł2 x 3985 zł11 x 745 zł
5 ROK7770 zł2 x 3985 zł11 x 745 zł

Informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2016r. o zawodzie fizjoterapeuty, zawód fizjoterapeuty może wykonywać osoba, która rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskała tytuł magistra oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF).

Szczegóły w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty >> 

Szczegółowy zakres treści i standardów kształcenia oraz organizacja studiów zawarte są w poniższym dokumencie:

GDPR

  Skip to content