Fizjoterapia studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia na kierunku Fizjoterapia pozwolą uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, ale także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu.

Co nas wyróżnia?

  • Stawiamy na rozległą wiedzę fizjoterapeuty dlatego nasz program jest bardzo bogaty w zajęcia praktyczne.
  • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.
  • Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.
  • Zajęcia prowadzone on-line przy użyciu platformy zdalnego nauczania Microsoft Teams oraz w pracowniach.
  • Atrakcyjny system stypendialny.

Zakres studiów obejmuje zagadnienia związane z naukami medycznymi, naukami o zdrowiu oraz naukami o kulturze fizycznej  szeroko pojętą wiedzę o człowieku.

Naszych studentów pragniemy nauczyć  prognozowania postępowania fizjoterapeutycznego, procesu diagnostycznego i samej rehabilitacji pacjenta.

Absolwent kierunku fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy  m.in.  w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne, szpitale ), ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży, sanatoriach oraz wielu innych placówkach związanych z fizjoterapią i usprawnianiem.

Przedmioty realizowane na kierunku Fizjoterapia studia jednolite magisterskie  Pobierz >>

GDPR

    Skip to content