Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia na kierunku Fizjoterapia pozwolą uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, ale także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu.

Co nas wyróżnia?

  • Stawiamy na rozległą wiedzę fizjoterapeuty dlatego nasz program jest bardzo bogaty w zajęcia praktyczne.
  • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.
  • Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.
  • Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
  • Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania Office365.
  • Atrakcyjny system stypendialny.

Zakres studiów obejmuje zagadnienia związane z naukami medycznymi, naukami o zdrowiu oraz naukami o kulturze fizycznej  szeroko pojętą wiedzę o człowieku.

Naszych studentów pragniemy nauczyć  prognozowania postępowania fizjoterapeutycznego, procesu diagnostycznego i samej rehabilitacji pacjenta.

Absolwent kierunku fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy  m.in.  w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne, szpitale ), ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży, sanatoriach oraz wielu innych placówkach związanych z fizjoterapią i usprawnianiem.

Przedmioty realizowane na kierunku Fizjoterapia studia jednolite magisterskie  Pobierz >>

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia stacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK2 i 3 ROK4 i 5 ROK
1 rata8000zł8230zł8385zł
2 raty4140zł4220zł4300zł
11 rat770zł785zł800zł

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK2 i 3 ROK4 i 5 ROK
1 rata7860zł8020zł8175zł
2 raty4035zł4115zł4195zł
11 rat755zł770zł785zł

Informacja

Zgodnie przepisami ustawy, osoby które po 1 października 2017 roku rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, by móc zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów, po ich ukończeniu zobowiązane będą do odbycia 6-miesięcznej praktyki oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

Zawód fizjoterapeuty może wykonywać osoba, która rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4)), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz zdała Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF).

Szczegóły w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty >> 

Szczegółowy zakres treści i standardów kształcenia oraz organizacja studiów zawarte są w poniższym dokumencie:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (sejm.gov.pl) >>

GDPR

    Skip to content