Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Fizjoterapia studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, a także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie

 • Zależy Ci na tym, aby zdobyć zawód przyszłości i nie bać się w przyszłości o brak zatrudnienia?
 • Interesujesz się fizjologią wysiłku fizycznego?
 • Wiesz, jak ogromne możliwości usprawniania ciała dają techniki manualne i odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne?
 • Chcesz w swojej pracy zajmować się pomocą chorym i osobom po urazach w osiąganiu jak najlepszej sprawności?
 • Jesteś zawodnikiem/czką sportowym/ą i chcesz stworzyć dla siebie alternatywę pracy na przyszłość?
 • Chcesz pracować ze sportowcami lub osobami traktującymi aktywność fizyczną rekreacyjnie?
 • Wierzysz w to, że rzetelna wiedza i bogate praktyczne umiejętności, ale i odpowiednie podejście do pacjenta mogą pomóc mu przekraczać kolejne granice w powrocie do sprawności?
 • Uważasz, że ośrodki oraz gabinety Spa i wellness to miejsca, które odwiedzać będzie coraz więcej osób w celu przywrócenia harmonii swojemu ciału, pozbyciu się napięć wynikających z aktualnego tempa życia?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów jest dla Ciebie.

Co nas wyróżnia?

 • Stawiamy na rozległą wiedzę fizjoterapeuty dlatego nasz program jest bardzo bogaty w zajęcia praktyczne.
 • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.
 • Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+.
 • Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania Office365.
 • Atrakcyjny system stypendialny.

Profil studenta

Kandydaci na studia o kierunku FIZJOTERAPIA to, między innymi:

 • osoby chcące pracować jako fizjoterapeuci w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej,
 • osoby chcące prowadzić własną prywatną praktykę usług fizjoterapeutycznych, w tym technik manualnych i ćwiczeń usprawniających dla dorosłych i dzieci,
 • osoby chcące wspierać pacjentów i podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i po urazach fizycznych, które zmniejszyły lub odebrały im możliwość codziennego funkcjonowania lub jego komfortu.

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku fizjoterapia?

Absolwent naszych studiów potrafić będzie prognozować i prowadzić postępowanie fizjoterapeutyczne, proces diagnostyczny i rehabilitację pacjenta.

Osoba, która uzyska dyplom na tym kierunku będzie przygotowana do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodniach, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne, szpitale), ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży, sanatoriach oraz wielu innych placówkach związanych z fizjoterapią i usprawnianiem.

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i spełniły wszystkie warunki rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń (Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń).

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 5 lat, 10 semestrów.
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.

 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.

Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia stacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK8000 zł2 x 4140zł11 x 770zł
2 ROK8230 zł2 x 4220zł11 x 785zł
3 ROK8230 zł2 x 4220zł11 x 785zł
4 ROK8385 zł2 x 4300zł11 x 800zł
5 ROK8385 zł2 x 4300zł11 x 800zł

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK7860 zł2 x 4035zł11 x 755zł
2 ROK8020 zł2 x 4115zł11 x 770zł
3 ROK8020 zł2 x 4115zł11 x 770zł
4 ROK8175 zł2 x 4195zł11 x 785zł
5 ROK8175 zł2 x 4195zł11 x 785zł

Informacja

Zgodnie przepisami ustawy, osoby które po 1 października 2017 roku rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, by móc zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów, po ich ukończeniu zobowiązane będą do odbycia 6-miesięcznej praktyki oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

Zawód fizjoterapeuty może wykonywać osoba, która rozpoczęła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4)), zwanych dalej „punktami ECTS”, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii oraz odbyła 6-miesięczną praktykę zawodową i uzyskała tytuł zawodowy magistra oraz zdała Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF).

Szczegóły w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty >> 

Szczegółowy zakres treści i standardów kształcenia oraz organizacja studiów zawarte są w poniższym dokumencie:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (sejm.gov.pl) >>

GDPR

  Skip to content