Psychologia medyczna

Psychologia medyczna - informacje o kierunku

Amerykańska Akademia Psychologii Medycznej definiuje psychologię medyczną jako dziedzinę nauki która podziela z psychologią zdrowia i medycyną behawioralną zainteresowanie sposobami oddziaływania czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych na zdrowie. Psycholodzy medyczni wykorzystują teorie i zasady psychologiczne w celu poprawy zdrowia i samopoczucia pacjentów z chorobami fizycznymi.

(King P.S. (2013) Medical Psychology. In: Gellman M.D., Turner J.R. (eds) Encyclopedia of Behavioral Medicine. Springer, New York)

Czym jest psychologia medyczna?

Psychologia medyczna to nowa dziedzina  o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w którym sukces terapii medycznej zależy w dużym stopniu od dobrej kondycji psychologicznej pacjenta. Wg. definicji WHO – zdrowie to pełnia potencjału fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, i społecznego. Psychosomatyka jest faktem, którego nikt dzisiaj nie podważa. Psychologia medyczna mieści w sobie także ogromny obszar działań o charakterze profilaktycznym.  Człowieka nie da się zredukować do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze psychiki jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego I stanowi podstawę zdrowia człowieka.

Psychologia Medyczna I Stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji to pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Psychologia medyczna to studia skierowane w przyszłość. W wielu krajach o wyższych standardach opieki zdrowotnej, włączenie psychologii medycznej w obszar profilaktyki i opieki zdrowotnej stało się normą.

Kierunek PSYCHOLOGIA MEDYCZNA – otrzymał Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018, przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością". Certyfikat przyznany został na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.

Kto może studiować psychologię medyczną?

Zapraszamy wszystkie osoby posiadające maturę, które chcą pomagać i wspierać innych ludzi. Ukończenie psychologii medycznej w Wyższej Szkole Rehabilitacji daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej przyszłościowych zawodów.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku psychologia medyczna trwa 3 lata, po ukończeniu których,  studenci uzyskują tytuł licencjata.

Absolwenci po uzyskaniu tytułu licencjata będą mogli zdecydować, czy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia w celu uzyskania wykształcenia niezbędnego do samodzielnego wykonywania zawodu psychologa.

Studenci mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii i uzyskania tytułu magistra np. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, który oferuje naszym absolwentom możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Nasi absolwenci zdobędą profesjonalne umiejętności w zakresie pracy z pacjentem, jego rodziną i zespołem medycznym. Gwarantuje to nowatorski, bardzo przemyślany program studiów oraz zespół dydaktyków i praktyków – osób na co dzień pracujących ze studentami i umiejących przekazać im nie tylko wiedzę, lecz także konkretne umiejętności.

Kadra:

  • dr nauk humanistycznych (w zakresie psychologii) Justyna Korzeniewska
  • dr nauk społecznych Tomasz Prusiński
  • dr nauk społecznych (w zakresie psychologii) Patrycja Sroka – Oborska
  • dr humanistycznych Elżbieta Trylińska – Tekielska
  • dr nauk o zdrowiu Karolina Włostowska
  • mgr Dorota Maria Maliszewska
  • mgr Dariusz Tomczyk

Współpracujemy z wybitnymi nazwiskami w dziedzinie medycyny i psychologii. Zajęcia z naszymi studentami prowadzą m.in. prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz - kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie.

Kierunek został przygotowany przez osoby, które są psychologami i przez wiele lat zajmowały się psychologią w medycynie, zarówno w sensie praktycznym, dydaktycznym jak i naukowym. Doświadczenia zawodowe, kontakty z personelem medycznym, osobami chorymi i studentami pozwoliły z jednej strony na oszacowanie zapotrzebowania na określone zagadnienia psychologiczne, z drugiej zaś na rozpoznanie trudności związanych z przyswajaniem i praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy. Od tego roku akademickiego oferujemy naszym studentom innowacyjny program studiów poparty ćwiczeniami klinicznymi ze współpracującymi z nami jednostkami medycznymi m. in. Pracownią Psychologii Klinicznej Instytutu Kardiologii w Aninie.

Gdzie znajdzie pracę absolwent psychologii medycznej?

Absolwenci kierunku psychologia medyczna zostaną przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, które umożliwią im wykonywanie zawodu psychologa.

Absolwenci studiów uzyskają fachowe przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa medycznego, a więc do pracy z lekarzami każdej specjalizacji, z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, po ciężkich i trudnych zabiegach chirurgicznych, na oddziałach onkologicznych, kardiologicznych, intensywnej terapii, ale także z osobami z depresją, uzależnieniem czy po próbach samobójczych.

Absolwent Psychologii Medycznej jest przygotowany do podjęcia pracy  m.in.  w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, centra medyczne), hospicjach stacjonarnych, oddziałach opieki paliatywnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołach opieki domowej, infolinii medycznej, organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym.