Psychologia medyczna

Psychologia medyczna - informacje o kierunku

STUDIUJ Z GŁOWĄ KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI - zyskaj unikatowe umiejętności na rynku pracy …

Amerykańska Akademia Psychologii Medycznej definiuje psychologię medyczną jako dziedzinę nauki która podziela z psychologią zdrowia i medycyną behawioralną zainteresowanie sposobami oddziaływania czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych na zdrowie. Psycholodzy medyczni wykorzystują teorie i zasady psychologiczne w celu poprawy zdrowia i samopoczucia pacjentów z chorobami fizycznymi.

(King P.S. (2013) Medical Psychology. In: Gellman M.D., Turner J.R. (eds) Encyclopedia of Behavioral Medicine. Springer, New York)

Czym jest psychologia medyczna?

Psychologia medyczna to nowa dziedzina  o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w którym sukces terapii medycznej zależy w dużym stopniu od dobrej kondycji psychologicznej pacjenta. Wg. definicji WHO – zdrowie to pełnia potencjału fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, i społecznego. Psychosomatyka jest faktem, którego nikt dzisiaj nie podważa. Psychologia medyczna mieści w sobie także ogromny obszar działań o charakterze profilaktycznym.  Człowieka nie da się zredukować do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze psychiki jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego I stanowi podstawę zdrowia człowieka.

Psychologia Medyczna I Stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji to pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Psychologia medyczna to studia skierowane w przyszłość. W wielu krajach o wyższych standardach opieki zdrowotnej, włączenie psychologii medycznej w obszar profilaktyki i opieki zdrowotnej stało się normą.

Kierunek PSYCHOLOGIA MEDYCZNA – otrzymał Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018, przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z Przyszłością". Certyfikat przyznany został na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.

Kto może studiować psychologię medyczną?

Zapraszamy wszystkie osoby posiadające maturę, które chcą pomagać i wspierać innych ludzi. Ukończenie psychologii medycznej w Wyższej Szkole Rehabilitacji daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej przyszłościowych zawodów.

Jak wygląda nauka na naszej uczelni?

Nauka na kierunku psychologia medyczna trwa 3 lata, po ukończeniu których,  studenci uzyskują tytuł licencjata.

Absolwenci po uzyskaniu tytułu licencjata będą mogli zdecydować, czy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia w celu uzyskania wykształcenia niezbędnego do samodzielnego wykonywania zawodu psychologa.

Studenci mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii i uzyskania tytułu magistra np. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, który oferuje naszym absolwentom możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Czego nauczysz się na naszej uczelni?

Nasi absolwenci zdobędą profesjonalne umiejętności w zakresie pracy z pacjentem, jego rodziną i zespołem medycznym. Gwarantuje to nowatorski, bardzo przemyślany program studiów oraz zespół dydaktyków i praktyków – osób na co dzień pracujących ze studentami i umiejących przekazać im nie tylko wiedzę, lecz także konkretne umiejętności.

Kadra:

  • dr nauk humanistycznych (w zakresie psychologii) Justyna Korzeniewska
  • dr humanistycznych Elżbieta Trylińska – Tekielska
  • dr nauk o zdrowiu Karolina Włostowska
  • mgr Dorota Maria Maliszewska
  • mgr Dariusz Tomczyk

Współpracujemy z wybitnymi nazwiskami w dziedzinie medycyny i psychologii. Zajęcia z naszymi studentami prowadzą m.in. prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz - kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie.

Kierunek został przygotowany przez osoby, które są psychologami i przez wiele lat zajmowały się psychologią w medycynie, zarówno w sensie praktycznym, dydaktycznym jak i naukowym. Doświadczenia zawodowe, kontakty z personelem medycznym, osobami chorymi i studentami pozwoliły z jednej strony na oszacowanie zapotrzebowania na określone zagadnienia psychologiczne, z drugiej zaś na rozpoznanie trudności związanych z przyswajaniem i praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy. Od tego roku akademickiego oferujemy naszym studentom innowacyjny program studiów poparty ćwiczeniami klinicznymi ze współpracującymi z nami jednostkami medycznymi m. in. Pracownią Psychologii Klinicznej Instytutu Kardiologii w Aninie.

Studenci mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii i uzyskania tytułu magistra np. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, który oferuje dla absolwentów studiów licencjackich możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Co daje Ci licencjat z psychologii medycznej?

  1. Absolwenci kierunku psychologia medyczna są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, które umożliwią im wykonywanie zawodu psychologa. 
  2. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia medyczna absolwent będzie mógł zdecydować, czy kontynuować studia psychologiczne i zostać psychologiem, czy zgłębić wiedzę z innej dziedziny.
  3. Absolwent psychologii medycznej zdobędzie nie tylko podstawowe wykształcenie psychologiczne, ale również dzięki udziałowi w ćwiczeniach klinicznych otrzyma wiedzę z zakresu funkcjonowania medycznego pacjenta
  4. Trzyletnie studia na kierunku psychologia medyczna przygotowują do pracy w warunkach ekstremalnych i obciążających zarówno z jednostką jak i grupą ludzi.
  5. Psycholog medyczna to zawód, który łączy w sobie umiejętność pracy z osobą chorą, jego rodziną i zespołem medycznym.

Gdzie znajdzie pracę absolwent psychologii medycznej?

Absolwenci kierunku psychologia medyczna zostaną przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, które umożliwią im wykonywanie zawodu psychologa. Absolwenci studiów uzyskają fachowe przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa medycznego (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu), a więc do pracy z lekarzami każdej specjalizacji, z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, po ciężkich i trudnych zabiegach chirurgicznych, na oddziałach onkologicznych, kardiologicznych, intensywnej terapii, ale także z osobami z depresją, uzależnieniem czy po próbach samobójczych.

Absolwent Psychologii Medycznej (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu) jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, szpitale, centra medyczne), hospicjach stacjonarnych, oddziałach opieki paliatywnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołach opieki domowej, infolinii medycznej, organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym.