Coaching zdrowia

Coaching zdrowia

COACHING ZDROWIA

(Coach Zdrowia oraz dobrostanu)

Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również innych osób, zawodowo zajmujących się profilaktyką i promocja zdrowia np.( dietetyków, fizjoterapeutów, masażystów, trenerów osobistych, trenerów zdrowia, edukatorów zdrowotnych, osób zajmujących się profilaktyką chorób cywilizacyjnych, kosmetologów, podologów, pielęgniarek, lekarzy, opiekunów osób starszych i młodszych, niepełnosprawnych, osób zarządzających placówkami o charakterze medycznym, stomatologów, i psychologów, terapeutów).

To także kierunek, dla osób, które chcą rozpocząć pracę jako COACH ZDROWIA.

Studia maja także charakter studiów samorozwojowych – treningi interpersonalne, warsztaty. Uczestnicy określą swoje cele zawodowe i osobiste, zidentyfikują obszary do zmiany, własne motywacje, przekonania i wartości.

COACH ZDROWIA wspiera we wprowadzaniu dobrych zmian i nawyków, pomaga zidentyfikować obszary do zmiany, przekroczyć własne ograniczenia i znaleźć osobistą motywację, w obszarze szeroko pojętego zdrowia i aktywności życiowej.
Coach zdrowia może wspierać również jednostki organizacyjne, pełniąc rolę wewnętrznego coacha i facylitatora zmian.
Wyspecjalizowany coach, ma większą świadomość potrzeb zdrowotnych klientów, oraz pacjentów.

CEL STUDIÓW:
Absolwent zna oraz praktycznie wykorzystuje kluczowe narzędzia i techniki coachingowe, wspierając ludzi w procesie optymalnego funkcjonowania- dobrostanu.
Absolwent studiów, posiada najnowszą i rzetelną wiedzę na temat zdrowia człowieka, i jego uwarunkowań. Potrafi przeprowadzić profesjonalną sesję coachingową oraz promować zdrowy styl życia.

Absolwenci wiedzą jak przeprowadzić prosty wywiad zdrowotny, oraz edukować w obszarze rozwijania praktyk i nawyków prozdrowotnych. Posiadają podstawową wiedzę na temat promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
COACH ZDROWIA wspiera proces zmian klienta, tak, aby proces zarządzania zdrowiem miał charakter świadomy, a wprowadzane zmiany były trwałe.

Program ma charakter holistyczny i jako jedyny w Polsce uwzględnia najnowsze trendy psychologii pozytywnej zdrowia czyli DOBROSTANU – WELL BEING.

Nasi absolwenci poznają techniki i narzędzia budowania dobrostanu, który ma znaczący wpływ na proces budowania zasobów zdrowotnych, profilaktykę i proces leczenia.

Studia maja również znaczący wpływ na rozwój osobisty (treningi interpersonalne, warsztaty). Absolwenci studiów przejdą własny proces coachingowy.

Studia są propozycją dla osób, które chcą się rozwijać w swoim zawodzie, oraz wzbogacić swoje kompetencje zawodowe. Są także propozycją dla osób, które poszukują inspiracji do zmiany, bądź chcą wykonywać zawód COACHA ZDROWIA.

PROGRAM:
Studia mają charakter praktyczny, ponad 60 % zajęć to warsztaty, seminaria, treningi interpersonalne.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych coachów, psychologów i trenerów. Bazują na aktualnej wiedzy z zakresu neurobiologii, dobrostanu, psychologii zdrowia, rozwoju, motywacji, psychologii pozytywnej, teorii uczenia się osób dorosłych.

PROGRAM KIERUNKU: COACHING ZDROWIA

 1. Idea coachingu i podstawowe pojęcia.
 2. Struktura sesji coachingowej- model GROW i struktury alternatywne.
 3. Cel w coachingu – Model SMART (praca nad własnymi celami - osobisty proces uczestników).
 4. Teoria zmiany – etapy.
 5. Motywacja, wartości i przekonania.
 6. Komunikacja interpersonalna.
 7. Typy osobowości – psychologia transpersonalna.
 8. Specyfika coachingu zdrowia – relacja partnerska.
 9. Narzędzia coachingowe - świadomość i osobiste zasoby coacha, mocne pytania.
 10. Psychosomatyka – choroby cywilizacyjne.
 11. Stres - techniki radzenia sobie ze stresem.
 12. Work life balance.
 13. Holistyczna koncepcja zdrowia człowieka (WHO).
 14. Psychologia pozytywna zdrowia - dobrostan.
 15. Optymizm i pesymizm, wyuczona bezradność - wpływ na zdrowie człowieka.
 16. Profilaktyka i promocja zdrowia.
 17. Styl życia a zdrowie.
 18. Relacje i społeczny wymiar dobrostanu.
 19. Coach na rynku pracy.

*W II semestrze uczestnicy studiów przeprowadzają własne sesje coachingowe, które będą superwizowane na warsztatach. Uczestniczą we własnym procesie, w 2 różnych rolach: coacha i coachee.
Przeprowadzają ćwiczenia umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizują własną pracę w roli coacha.

MOTTO STUDIÓW:

„WIEDZA, KTÓRA NIE SPRZYJA DZIAŁANIU, JEST BEZUŻYTECZNA.
ALE JAKŻE NIEBEZPIECZNE JEST DZIAŁANIE POZBAWIONE ROZUMIENIA”.

Rudolf Virchow, lekarz, naukowiec, antropolog

WYKŁADOWCY:

Agata Nowińska – kierownik studiów

Dyplomowany coach zdrowia i trener dobrostanu oraz umiejętności psychospołecznych, praktyk well - being, specjalista Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, prawnik. Absolwentka i fascynatka psychologii pozytywnej na Uniwersytecie Warszawskim, projektuje i prowadzi warsztaty budowania dobrostanu.
Jej pasją jest edukacja dla zdrowia i psychologia pozytywna zdrowia.

W swojej pracy wykorzystuje różne narzędzia i techniki oraz integruje wiedzę z wielu obszarów, które tworzą przestrzeń dla pracy w obszarze dobrostanu – well - being.
Blogerka i popularyzatorka psychologii pozytywnej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.

„Poza byciem zdrowym, ludzie chcą wiedzieć jak robić najlepiej, najważniejsze dla nich rzeczy.
Tym się właśnie zajmuje - optymalnym funkcjonowaniem, czyli dobrostanem. Oznacza ono równowagę we wszystkich aspektach naszego życia społecznego, psychicznego, fizycznego i duchowego.” 

 

 

 Dr Ewa Danuta Białek – mentor studiów

Doktorat z immunologii, specjalistka diagnostyki klinicznej, coach transpersonalny, specjalista i praktyk wellness.

Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Summit USA, certyfikowany trener psychosyntezy, Personal Well Being Coach, Life i Master Life Coach.( USA). Autorka 32 książek, i 120 publikacji z obszaru edukacji dla zdrowia, coachingu, samorozwoju. Prelegentka wielu Konferencji naukowych , medycznych, ekologicznych i edukacyjnych. Założycielka Stowarzyszenia Edukacja dla Przyszłości, oraz Instytutu Psychosyntezy. Propagatorka edukacji dla zdrowia, i kształcenia w tym duchu liderów przyszłości, praktyków Wellness. Jej wiedza poparta jest unikalnym doświadczeniem własnej choroby i poszukiwania ścieżki zdrowienia. Naukowiec z pasji.

Więcej informacji: www.instytutpsychosyntezy.pl 

 

Karolina Zielińska-Salamończyk

Doświadczona i niezwykle skuteczna trenerka, zrealizowała samodzielnie ponad 1000 dni warsztatowych.
Ukończyła (a później również prowadziła) Szkołę Trenerów, doskonale rozumie mechanizmy procesów grupowych i metody uczenia dorosłych.
Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im. Koźmińskiego oraz Podyplomowych Studiów z Psychologii Pracownika. Ze szkoleniami związana od 1998 roku. Pracowała m.in. jako koordynator ds. szkoleń w Norwich Union, później kilka lat na stanowisku kierowniczym w jednej ze spółek Telekomunikacji Polskiej.
W 2005 roku założyła firmę Level K, prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, przywództwa, sprzedaży, negocjacji, komunikacji, prezentacji oraz obsługi klienta.
Wykładowca na studiach podyplomowych "Akademia Trenera" w Wyższej Szkole Bankowości w Chorzowie, prowadziła też projekty w Wyższej Szkole Hanzeatyckiej w Słupsku.
Propagatorka zdrowego i ekologicznego stylu życia, i relacji. Dynamiczna, bezpośrednia, z poczuciem humoru.


Współpracowała z m. in. TESCO, Coca Cola, Bre Leasing, Netia, Provident, General Motors, PZU, redNet Media, PKP Intercity, Sokółka, Macrosoft , Puls Biznesu, Remy Automotive, TOI TOI, Castorama, KingFisher, Ferro, dr Gerard, Macrologic, KR Group.

 

Przemysław Gawroński

Psycholog społeczny, certyfikowany Coach Izby Coachingu, doświadczony konsultant i facylitator procesów zmiany na poziomie jednostek, zespołów oraz całych systemów.
Poza pracą jako konsultant Przemek jest nauczycielem aikido (posiada 5 dan - stopień mistrzowski) i prowadzi własną szkołę Dojo( Aikido) .Dzięki 30 lat doświadczenia w aikido oraz treningowi uważności, do swoje pracy wprowadza głębie, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Bazując na metodyce i filozofii aikido oraz licznych szkoleniach z pracy z ciałem, w których uczestniczył w kraju i za granicą, prowadzi unikatowe warsztaty z przywództwa, komunikacji, zarządzania konfliktem/negocjacji, radzenia sobie ze stresem oraz świadomości ciała.

Przemek współpracował między innymi takimi firmami jak: Allianz, AON, CS JET, Danone, DPD Polska, GeoPost, House Of Skills, HTC, Groupe SEB, House Of Skills, Kraft, Studio Moderna, Play, Merck, Roche, PwC, Ernst&Young, Enter, Fundacja Synapsis, Fundacja Scolar. Pracuje w języku polskim i angielskim.

 

Czas trwania:

 • 2 Semestry: 180 h + 40 h e- learningu.

Cena:

 • 1 rata – 5600 zł
 • 2 raty – semestralnie – 3000 zł / semestr
 • 10 rat – miesięcznie – 650 zł / miesiąc

 

 

 

 

Kontakt z Działem Studiów Podyplomowych

Dziekanat studiów podyplomowych

poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek 10.00 – 15.00

tel.: 22 535-01-43, 22 535-01-44

fax: 22 397-41-62

Dziekanat mieści się na parterze w pokoju nr 16.

Główny specjalista ds. studiów podyplomowych

mgr Anna Antoniszyn

tel: 22 535-01-43

tel:  531-115-452

studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Pokój nr 16