Neurologopedia

Neurologopedia

Podyplomowe Studia Neurologopedii (PSN) przeznaczone są dla magistrów logopedii. Przygotowują one do uzyskania specjalizacji medycznej w zakresie neurologopedii. Zapotrzebowanie na nią rośnie ze względu na szybkie starzenie się naszego społeczeństwa, wzrost chorób neurologicznych oraz większą wykrywalność dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi.

Celem PSN jest wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do przeprowadzenia diagnozy i terapii osób z zaburzeniami mowy w różnym wieku. Program PSN zawiera moduły istotne dla profesji neurologopedy, a pomija przedmioty zbędne.

Zajęcia są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk, do których przywiązujemy dużą wagę. Prowadzone są one przez zespół praktyków pod kierunkiem prof zw. dr hab. Zbigniew Tarkowskiego, specjalistę w dziedzinie neurologopedii, autorytet międzynarodowy.

Wykładowcy:

Zbigniew Tarkowski Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski - psychopatolog mowy, neurologopeda oraz terapeuta i szkoleniowiec, kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, autor wielu monografii naukowych wydanych w Polsce oraz USA, twórca pierwszych polskich testów językowych, autor programów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy. Miłośnik kina oraz bernardynów i kotów dachowcó

 

 

 

 

Czas trwania: 2 semestry

Cena:

  • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 4100 zł
  • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 5280 zł (2x 2640 zł)
  • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 5760zł (10x 576 zł)

 

Kontakt z Działem Studiów Podyplomowych

Dziekanat studiów podyplomowych

poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek 10.00 – 15.00

tel.: 22 535-01-43, 22 535-01-44

fax: 22 397-41-62

Dziekanat mieści się na parterze w pokoju nr 16.

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

mgr Gabriela Nowińska

tel.: 22 535-01-44

gabriela.nowinska@wsr.edu.pl

Pokój nr 18

Główny specjalista ds. studiów podyplomowych

mgr Anna Antoniszyn

tel: 22 535-01-43

tel:  531-115-452

studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Pokój nr 16