Neurologopedia

Neurologopedia

Podyplomowe Studia z zakresu Neurologopedii przygotowują logopedów do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy (trudnościami w komunikacji). Celem studiów jest uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Zapotrzebowanie na ten zawód związane jest chociażby z postępującymi chorobami cywilizacyjnymi (udary, choroby neurodegeneracyjne mózgu), starzejącym się społeczeństwem czy deficytami rozwojowymi dzieci.

Celem tego kierunku studiów podyplomowych jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu neurologopedii, niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej. Program umożliwia podniesienie kwalifikacji, które pozwolą w sposób profesjonalny diagnozować i prowadzić terapię zaburzeń pochodzenia mózgowego mowy u dzieci i dorosłych. Studia są też okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Studia dają zaświadczenie ukończenia studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii, która jest specjalizacją medyczną.

Adresaci: Studia adresowane są do logopedów

Czas trwania: 2 semestry

Cena:

  • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 4800 zł
  • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 5280 zł (2x 2640 zł)
  • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 5760zł (10x 576 zł)

 

Kontakt z Działem Studiów Podyplomowych

Dziekanat studiów podyplomowych

poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek 10.00 – 15.00

tel.: 22 535-01-43, 22 535-01-44

fax: 22 397-41-62

Dziekanat mieści się na parterze w pokoju nr 16.

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

mgr Gabriela Nowińska

tel.: 22 535-01-44

gabriela.nowinska@wsr.edu.pl

Pokój nr 18

Główny specjalista ds. studiów podyplomowych

mgr Anna Antoniszyn

tel: 22 535-01-43

tel:  531-115-452

studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Pokój nr 16