Pedagogika i doradztwo zawodowe

Pedagogika i doradztwo zawodowe

Studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne, dają wiedzę i kompetencje w zakresie:

 • wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, umożliwiającej dostrzeganie i wnikliwe analizowanie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży,
 • dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej dla nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów, zawodowych w zakresie rehabilitacji i ratownictwa medycznego,
 • skutecznego i efektywnego działania pedagogicznego w dostosowaniu do profilu pracy w szkolnictwie,
 • komunikacji społecznej,
 • doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego,
 • uzyskania kwalifikacji do pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz szkolny doradca zawodowy, a także nauczyciel doradca zawodowy lub jeden z powyższych zakresów.

Uczestnicy studiów podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach zawodowych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów:

Studia nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowo wychowawczych, na stanowisku nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów podyplomowych

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Liczba godzin: 350
 • Liczba godzin praktyk: 150 (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach)
 • Forma zakończenia: praca dyplomowa
 • Przewidywana liczba słuchaczy: 30 osób
 • Cena 3300 zł / 3 semestry
 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • 1 rata – 3300 zł
 • 3 raty – semestralnie – 1150 zł / semestr
 • 15 rat – miesięcznie – 240 zł / miesiąc

Kontakt z Działem Studiów Podyplomowych

Biuro ds. studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – nieczynne
 • wtorek – piątek 10.00 – 15.00

.

Kierownik biura ds. studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

mgr Anna Antoniszyn
tel.: 22 535-01-43
tel. kom.: 531 115 452
studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Biuro mieści się na parterze w pokoju nr 16.