Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju

Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju

ulotka a5 stud pod 01

Celem studiów podyplomowych Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju jest wykształcenie absolwenta – terapeuty integracji sensorycznej, który nabędzie i umiejętnie wykorzysta szereg technik pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju. Zdobędzie szeroką wiedzę na temat wielu mechanizmów regulujących zachowanie dziecka. Student posiądzie wiedzę na temat najnowszych standardów diagnozy procesów integracji sensorycznej oraz tworzenia programów terapeutycznych dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju i w różnym wieku.

Ponadto zdobędzie praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem z zaburzeniami ruchowymi. Student nauczy się również rozpoznawać wczesne objawy określonych zaburzeń rozwoju u dzieci. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykładowców – praktyków, którzy przekazywaną wiedzę wzbogacą licznymi studiami przypadków, filmami i zdjęciami, co pozwoli na zbudowanie pełniejszej bazy wiedzy każdego z uczestników studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jest zaliczenie wszystkich cząstkowych zaliczeń, obecności na zajęciach oraz napisanie końcowej pracy zaliczeniowej, a także rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych.

Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność na większości zajęć. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą studentowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności terapeutycznych.

 

Kontakt z Działem Studiów Podyplomowych

Dziekanat studiów podyplomowych

poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek 10.00 – 15.00

tel.: 22 535-01-43, 22 535-01-44

fax: 22 397-41-62

Dziekanat mieści się na parterze w pokoju nr 16.

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

mgr Gabriela Nowińska

tel.: 22 535-01-44

gabriela.nowinska@wsr.edu.pl

Pokój nr 18

Główny specjalista ds. studiów podyplomowych

mgr Anna Antoniszyn

tel: 22 535-01-43

tel:  531-115-452

studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Pokój nr 16