Rehabilitacja w geriatrii

Rehabilitacja w geriatrii

Celem studiów podyplomowych Rehabilitacja w geriatrii jest dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie usprawniania oraz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych.

Absolwent tych studiów podyplomowych może podjąć pracę w domach opieki społecznej i zakładzie opiekuńczym dla osób w podeszłym wieku.

Program studiów ma za zadanie połączenie praktycznych kompetencji:

 • diagnoza problemów
 • specyfikę opieki paliatywnej
 • metodykę pracy z osobami starszymi

Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi, dotyczącymi narządu ruchu, neurologicznymi, otępiennymi, potrzebującymi fachowej opieki w domach rodzinnych i zakładach opiekuńczych.

Kierownik merytoryczny studiów:

Dr Joanna Cieplińska jest adiunktem na Kierunku Fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji. Jest to nauczyciel akademicki z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne zarówno w zakresie nauczania studentów jak i edukacji podyplomowej. Jest autorką i współautorką rozdziałów w monografiach oraz artykułów zamieszczanych w renomowanych periodykach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z mechanizmami rozwoju osteoporozy.
Od 2011 roku jest Kierownikiem Szkolenia Praktycznego w Wyższej Szkole Rehabilitacji. W ramach pełnienia funkcji podejmowała działania w zakresie doskonalenia i modyfikacji praktycznego modelu kształcenia oraz poszerzenia współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
W 2017 roku została uhonorowana Nagrodą Rektora.
Od 2018 roku pełni funkcje Prodziekana ds. dydaktycznych.

Wykładowcy:

 • dr Anna Kopiczko,
 • dr Anna Ochwanowska,
 • dr Pietras,
 • dr Barbara Sokołowska,
 • dr Iwona Stanisławska,
 • dr Piotr Tederko,
 • dr Eżbieta Trylińska – Tekielska,
 • mgr Ada Holak, mgr Iwona Drewnik,
 • mgr Magdalena Żółtek- Rozwadowska,
 • mgr Bożena Żukowska

Kierunek prowadzony jest w części teoretycznej poprzez platformę e-learning.

 • Ilość godzin  w I semestrze: 166h w tym 55 h zajęć praktycznych
 • Ilość godzin w II semestrze: 104h w tym 48h zajęć praktycznych

Opłaty:

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4500 (1×4500)
 • opłata za studia semestralna: 2500 (2×2500)
 • opłata za studia ratalna: 550 (10×550)

 

Kontakt z Działem Studiów Podyplomowych

Biuro ds. studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – nieczynne
 • wtorek – piątek 10.00 – 15.00

.

Kierownik biura ds. studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

mgr Anna Antoniszyn
tel.: 22 535-01-43
tel. kom.: 531 115 452
studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Biuro mieści się na parterze w pokoju nr 16.