Rehabilitacja w geriatrii

Rehabilitacja w geriatrii

Celem studiów podyplomowych Rehabilitacja w geriatrii jest dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie usprawniania oraz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych.

Absolwent tych studiów podyplomowych może podjąć pracę w domach opieki społecznej i zakładzie opiekuńczym dla osób w podeszłym wieku.

Program studiów ma za zadanie połączenie praktycznych kompetencji:

  • diagnoza problemów
  • specyfikę opieki paliatywnej
  • metodykę pracy z osobami starszymi

Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi, dotyczącymi narządu ruchu, neurologicznymi, otępiennymi, potrzebującymi fachowej opieki w domach rodzinnych i zakładach opiekuńczych.

Kierunek prowadzony jest w części teoretycznej poprzez platformę e-learning.

  • Ilość godzin  w I semestrze: 166h w tym 55 h zajęć praktycznych
  • Ilość godzin w II semestrze: 104h w tym 48h zajęć praktycznych

Opłaty:

  • opłata za wpisowe: 100
  • opłata rekrutacyjna: 50
  • opłata za studia za rok z góry: 4500 (1×4500)
  • opłata za studia semestralna: 2500 (2×2500)
  • opłata za studia ratalna: 550 (10×550)

 

Kontakt z Działem Studiów Podyplomowych

Dziekanat studiów podyplomowych

poniedziałek – nieczynne
wtorek – piątek 10.00 – 15.00

tel.: 22 535-01-43, 22 535-01-44

fax: 22 397-41-62

Dziekanat mieści się na parterze w pokoju nr 16.

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

mgr Gabriela Nowińska

tel.: 22 535-01-44

gabriela.nowinska@wsr.edu.pl

Pokój nr 18

Główny specjalista ds. studiów podyplomowych

mgr Anna Antoniszyn

tel: 22 535-01-43

tel:  531-115-452

studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Pokój nr 16