Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zdrowie Publiczne II stopnia

Rekrutacja trwa!
Zapisz się już dziś!!!

Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku Zdrowie Publiczne.

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nauka kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Zdrowie publiczne II stopnia to kierunek obejmujący zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją w placówkach medycznych, promocji zdrowia oraz szeroko rozumianego sektora medycznego.

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • organizacja systemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego,
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • inspekcja sanitarna i epidemiologiczna,
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne powinien posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Ponadto powinien złożyć inne wymagane dokumenty.

Co nas wyróżnia?

 • Stawiamy na rozległą wiedzę, dlatego nasz program jest bogaty w zajęcia praktyczne i teoretyczne
 • Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+
 • Atrakcyjny system stypendialny
 • Możliwość rozwoju naukowego poprzez udział w konferencjach, kołach naukowych i wielu projektach organizowanych przez Uczelnie
 • Nasza kadra to wybitni specjaliści o międzynarodowych osiągnięciach, łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi
 • Realizacja praktyk w renomowanych placówkach w Warszawie i okolicach

Promocja Absolwent - Wpisowe 0zł

Jakie kompetencje ma absolwent kierunku zdrowie publiczne

Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych oraz wykonawczych stanowiskach w podmiotach ochrony zdrowia, a także stanowiskach administracyjnych w placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach leczniczych oraz świadczących usługi zdrowotne.

Absolwent w trakcie studiów osiąga kierunkowe efekty uczenia się m. in.:

 • posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych, w tym metod statystycznych używanych w ochronie zdrowia,
 • prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia, sposobem odżywiania się i innymi czynnikami,
 • posiada wiedzę o pojęciach, zagadnieniach i metodach stosowanych w profilaktyce i edukacji zdrowotnej,
 • posiada wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami związanymi z ochroną zdrowia, a także prawnych i informatycznych aspektach ich funkcjonowania,
 • posiada wiedzę o zagrożeniach zdrowotnych w ujęciu historycznym i współczesnym oraz o metodach zapobiegania im,
 • posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie funkcji organów państwa oraz organizacji społecznych w kształtowaniu i realizowaniu założeń ochrony zdrowia, w tym w zakresie koncepcji i metod stosowanych w profilaktyce i edukacji zdrowotnej,
 • zna i rozumie wpływ różnych czynników środowiskowych na stan zdrowia.


Tabela opłat dla naboru 2022/2023

Zdrowie publiczne (studia stacjonarne)
Z okazji pierwszego naboru na studia w trybie stacjonarnym na kierunku Zdrowie Publiczne
dajemy Państwu rabat -10%!

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
(obejmuje cały rok akademicki)
1 ROK4895 zł
4450 zł
1 semestr
2145 zł
1950 zł
5 rat (płatne od XI do III)
430 zł
390 zł
2 semestr
2750 zł
2500 zł
6 rat (płatne od IV do IX)
458 zł
417 zł
2 ROK2750 zł
2500 zł
3 semestr
2750 zł
2500 zł
5 rat (płatne od X do II)
550 zł
500 zł

Zdrowie publiczne (studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
(obejmuje cały rok akademicki)
1 ROK4450 zł1 semestr
1950 zł
5 rat (płatne od XI do III)
390 zł
2 semestr
2500 zł
6 rat (płatne od IV do IX)
417 zł
2 ROK2500 zł3 semestr
2500 zł
5 rat (płatne od X do II)
500 zł

GDPR

  Skip to content