Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zdrowie Publiczne – studia II stopnia

Nowy kierunek Zdrowie Publiczne!

Nie zwlekaj, aplikuj już dziś!

Rekrutacja trwa do 30.11.2021

Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku Zdrowie Publiczne.

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) w trybie niestacjonarnym i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

I semestr w roku akademickim 2021/2022 realizowany jest całkowicie on-line!

Zdrowie publiczne II stopnia to kierunek obejmujący zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją w placówkach medycznych, promocji zdrowia oraz szeroko rozumianego sektora medycznego.

Tylko teraz, pierwszy nabór na nowy kierunek – 50% na wpisowe => 500zł 250zł

Absolwenci WSR są zwolnieni z opłaty wpisowego, wnoszą tylko opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • organizacja systemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego,
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • inspekcja sanitarna i epidemiologiczna,
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne powinien posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Ponadto powinien złożyć inne wymagane dokumenty.

Promocja Absolwent - Wpisowe 0zł

Jakie kompetencje ma absolwent kierunku zdrowie publiczne

Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych oraz wykonawczych stanowiskach w podmiotach ochrony zdrowia, a także stanowiskach administracyjnych w placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach leczniczych oraz świadczących usługi zdrowotne.

Absolwent w trakcie studiów osiąga kierunkowe efekty uczenia się m. in.:

 • posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych, w tym metod statystycznych używanych w ochronie zdrowia,
 • prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia, sposobem odżywiania się i innymi czynnikami,
 • posiada wiedzę o pojęciach, zagadnieniach i metodach stosowanych w profilaktyce i edukacji zdrowotnej,
 • posiada wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami związanymi z ochroną zdrowia, a także prawnych i informatycznych aspektach ich funkcjonowania,
 • posiada wiedzę o zagrożeniach zdrowotnych w ujęciu historycznym i współczesnym oraz o metodach zapobiegania im,
 • posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie funkcji organów państwa oraz organizacji społecznych w kształtowaniu i realizowaniu założeń ochrony zdrowia, w tym w zakresie koncepcji i metod stosowanych w profilaktyce i edukacji zdrowotnej,
 • zna i rozumie wpływ różnych czynników środowiskowych na stan zdrowia.

Wpisowe -50%

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK2 ROK
1 rata4450 zł2500 zł
2 raty1 semestr
1950 zł
2 semestr
2500 zł
3 semestr
2500 zł
11 rat
(obejmuje cały rok akademicki)
5 rat
(płatne od XI do III)
390 zł
6 rat
(płatne od IV do IX)
417 zł
5 rat
(płatne od X do II)
500 zł
 • Opłata rekrutacyjna 85 zł
 • Wpisowe 250 zł

GDPR

  Skip to content