Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Komunikat dotyczący obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 personelu medycznego

Z dniem 23 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2398) zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, którym wprowadzono obowiązek szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 dla niektórych grup osób.

W terminie do dnia 1 marca 2022 r. szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 obowiązane są poddać się:

 1. osoby wykonujący zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
 2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 3. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego:
  • lekarza,
  • lekarza dentysty,
  • farmaceuty,
  • pielęgniarki,
  • położnej,
  • diagnosty laboratoryjnego,
  • fizjoterapeuty,
  • ratownika medycznego.

Obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2.

GDPR

  Skip to content