Fizjoterapia

Rehabilitacja stawu kolanowego według nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Rehabilitacja stawu kolanowego!

Celem szkolenia Rehabilitacja stawu kolanowego jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz w głównej mierze praktycznej związanej z funkcjonowaniem oraz leczeniem stawu kolanowego.

Treści omawiane na szkoleniu pogrupowane są w odpowiednie bloki tematyczne, co w znacznym stopniu ułatwi Państwu zrozumienie prezentowanych treści oraz umożliwi zdobycie nowych umiejętności.

W pierwszej części teoretycznej szkolenia zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące anatomii i biomechaniki stawu kolanowego, a także badanie fizjoterapeutyczne.
W części praktycznej, zostaną  Państwu przedstawione sposoby pracy z pacjentem w warunkach klinicznych według różnych metod oraz koncepcji fizjoterapeutycznych (Kaltenborn, Mulligan, PNF, Plaatsman, DTM).

Dodatkową zaletą kursu będzie możliwość praktycznego wykonywania prezentowanych technik na bieżąco przez uczestników.

Kurs skierowany jest do:

  • studentów kierunków medycznych i wychowania fizycznego
  • fizjoterapeutów

Zapraszamy również osoby powiązane zawodowo i zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie stawu kolanowego.

Szkolenie prowadzi mgr Marcin Rosiński
Szkolenie trwa 12 godzin dydaktycznych


Więcej na temat szkolenia Rehabilitacja stawu kolanowego według nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych >>>