Ratownictwo medyczne

Seminaria dla ratowników medycznych

Wraz z Centrum Szkoleń WSR organizujemy seminaria dla ratowników medycznych, w  ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775,  oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym1 z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Kurs doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych- 120 punktów edukacyjnych

Centrum Szkoleń WSR organizuje Kurs doskonalenia zawodowego (120 punktów edukacyjnych) w  ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. Nr 112, poz. 775,  oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym1 z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).

Szkolenie przypominające, przygotowujące do egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Centrum Szkoleń WSR serdecznie zaprasza na Szkolenie przypominające, przygotowujące do egzaminu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!

Jest to doskonała propozycja dla osób, którym kończy się ważność zaświadczenia z zakresu KPP.

Zgodnie  § 9. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) jest kursem ustawowym (ustawa z dnia 08.09.2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 13), po ukończeniu którego uczestnik otrzymuje tytuł Ratownika. 

O tytuł ten mogą ubiegać się osoby będące zrzeszone bądź zatrudnione w jednostce współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Kurs KPP jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.