Ratownictwo medyczne

Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) jest kursem ustawowym (ustawa z dnia 08.09.2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 13), po ukończeniu którego uczestnik otrzymuje tytuł Ratownika. 

O tytuł ten mogą ubiegać się osoby będące zrzeszone bądź zatrudnione w jednostce współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Kurs KPP jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410).

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizuje Wojewoda województwa, na terenie którego jest organizowany kurs. Trwa 66 godzin dydaktycznych (6 dni).

Kurs KPP kończy się egzaminem państwowym (2 zadania praktyczne, test).

Program Kursu KPP organizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, posiada akceptację wojewody mazowieckiego oraz jest dostosowany do specyfiki pracy poszczególnych służb ratowniczych.

Kurs skierowany jest do osób pracujących w:

  • Jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem Policji
  • Wojska Polskiego
  • Straży Granicznej
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Zakładowych Straży Pożarnych
  • Jednostkach i służbach ochrony przeciwpożarowej

Więcej na temat Kurs KPP >>>