Ratownictwo medyczne

Szkolenie przypominające, przygotowujące do egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Centrum Szkoleń WSR serdecznie zaprasza na Szkolenie przypominające, przygotowujące do egzaminu z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!

Jest to doskonała propozycja dla osób, którym kończy się ważność zaświadczenia z zakresu KPP.

Zgodnie  § 9. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

Dlatego też, przed upływem 3 lat należy uaktualnić zaświadczenie. Aby tego dokonać należy zdać egzamin zgodnie z w/w ROZPORZĄDZENIEM.

Można podejść do samego egzaminu lub wziąć udział w szkoleniu przypominającym, przygotowującym do egzaminu KPP.

Szkolenie trwa 24 godziny (3 dni).

Zapraszamy osoby indywidualne, a także grupy zorganizowane!

Więcej na temat Szkolenia przygotowującego do egzaminu z KPP >>>