Aktualności

poniedziałek, 02 grudzień 2013 06:18

W związku z nieterminowym opłacaniem czesnego przez większość studentów, informujemy, że od dnia 29.11.2013r., zostaną Państwu naliczane ustawowe odsetki, za każdy dzień zwłoki w wysokości-0,035%.

W związku z powyższym, prosimy o bieżące informowanie o przesunięciach terminów opłat za studia oraz wpłacanie na konto indywidualne.  W przypadku wpłaty na konto ogólne uczelni, student zobowiązany jest niezwłocznie przynieść dowód wpłaty, w przeciwnym razie odsetki również będą naliczane.

Odsetki są naliczane automatycznie przez system, a nie pracowników szkoły, tak więc prosimy aby osoby, które zauważyły jakiekolwiek błędy, o zgłaszanie tego do działu finansów.

Przypominamy, że osoby podbijające karty obiegowe są zobowiązane mieć uregulowane wszystkie płatności na wirtualnym dziekanacie, a w razie wątpliwości posiadać przy sobie dowód wpłaty.