Dane do przelewu

Dane do przelewu

Numer konta do opłat związanych z rekrutacją

Opłaty związane z rekrutacją nowych studentów należy wpłacać wyłącznie na poniższe konto:

73 1020 1013 0000 0902 0157 0126

Indywidualny numer konta studenta

Każdy student Wyższej Szkoły Rehabilitacji otrzymuje indywidualny numer konta bankowego służący do opłat czesnego oraz wszelkich innych opłat wynikających z toku nauki.
Indywidualny numer konta znajdą Państwo po zalogowaniu się w wirtualnym dziekanacie, klikając zakładkę „finanse” w panelu menu po lewej stronie, a następnie zakładkę „dane do przelewów”.

Zadeklarowana przez studenta forma płatności czesnego oraz indywidualny numer konta, na który należy dokonywać opłaty zostanie wygenerowany na profilu studenta w wirtualnym dziekanacie w dwóch terminach:

  • 5 sierpnia (dla wszystkich studentów przyjętych na Uczelnię od początku rekrutacji do 5 sierpnia)
  • 5 września (dla wszystkich studentów przyjętych na Uczelnię od 5 sierpnia do 5 września)

Wpłaty czesnego dokonujemy tylko wtedy, gdy na profilu w wirtualnym dziekanacie zostanie wygenerowany numer konta oraz płatności zgodne z wyborem zamieszczonym na deklaracji płatności podczas procesu rekrutacji. Po dokonaniu płatności prosimy o sprawdzenie, czy wpłata została zaksięgowana poprawnie (może to potrwać do kilku dni od daty dokonania przelewu).