Opłaty za studia

Opłaty za studia

Drodzy Studenci!

Przypominamy, że każdy student opłaty wnosi na indywidualny rachunek bankowy dostępny w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce finanse.

W przypadku wpłaty na konto ogólne Uczelni prosimy o jak najszybsze dostarczenie dowodu wpłaty do Działu Finansów.

W przypadku nieterminowych opłat za studia za każdy dzień zwłoki naliczane są ustawowe odsetki.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŁATY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie:
Studia stacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1 ROK

2 i 3 ROK

4 i 5 ROK

TERMIN PŁATNOŚCI

1 rata

7400 zł

7550 zł

7700 zł

Do 05 października

2 raty

2 x 3800 zł

2 x 3875 zł

2 x 3950 zł

I rata do 05 października

II rata do 05 marca

11 rat

11 x 705 zł

11 x 720 zł

11 x 735 zł

Do 5-ego dnia każdego miesiąca
licząc od 05.10 do 05.08 (11 rat)

Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1 ROK

2 i 3 ROK

4 i 5 ROK

TERMIN PŁATNOŚCI

1 rata

7200 zł

7350 zł

7500 zł

Do 05 października

2 raty

2 x 3700 zł

2 x 3775 zł

2 x 3850 zł

I rata do 05 października

II rata do 05 marca

11 rat

11 x 690 zł

11 x 705 zł

11 x 720 zł

Do 5-ego dnia każdego miesiąca
licząc od 05.10 do 05.08 (11 rat)

Fizjoterapia studia magisterskie (dla osób z ukończonym I stopniem na kierunku Fizjoterapia)
Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1 ROK

2 ROK

TERMIN PŁATNOŚCI

1 rata

7500 zł

7650 zł

Do 05 października

2 rata

2 x 3850 zł

2 x 3925 zł

I rata do 05 października
II rata do 05 marca

11 rat

11 x 715 zł

11 x 730 zł

Do 5-ego dnia każdego miesiąca
licząc od 05.10 do 05.08 (11 rat)

Dietetyka I stopnia - Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1 ROK

2 ROK

3 ROK

TERMIN PŁATNOŚCI

1 rata

5400 zł

5550 zł

5700 zł

Do 05 października

2 raty

2 x 2800 zł

2 x 2875 zł

2 x 2950 zł

I rata do 05 października

II rata do 05 marca

11 rat

11 x 540 zł

11 x 555 zł

11 x 570 zł

Do 5-ego dnia każdego miesiąca
licząc od 05.10 do 05.08 (11 rat)

Dietetyka Studia II-ego stopnia:
Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1 ROK

2 ROK

TERMIN PŁATNOŚCI

1 rata

6500 zł

6650 zł

Do 05 października

2 raty

2 x 3350 zł

2 x 3425 zł

I rata do 05 października
II rata do 05 marca

11 rat

11 x 625 zł

11 x 640 zł

Do 5-ego dnia każdego miesiąca
licząc od 05.10 do 05.08 (11 rat)

Ratownictwo Medyczne Studia I-wszego Stopnia:
Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1 ROK

2 ROK

3 ROK

TERMIN PŁATNOŚCI

1 rata

7100 zł

7250 zł

7400 zł

Do 05 października

2 raty

2 x 3650 zł

2 x 3725 zł

2 x 3800 zł

I rata do 05 października

II rata do 05 marca

11 rat

11 x 710 zł

11 x 725 zł

11 x 740 zł

Do 5-ego dnia każdego miesiąca
licząc od 05.10 do 05.08 (11 rat)

Psychologia Medyczna Studia I-wszego Stopnia:
Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1 ROK

2 ROK

3 ROK

TERMIN PŁATNOŚCI

1 rata

4700 zł

4850 zł

5000 zł

Do 05 października

2 raty

2 x 2450 zł

2 x 2575 zł

2 x 2650 zł

I rata do 05 października

II rata do 05 marca

11 rat

11 x 485 zł

11 x 500 zł

11 x 515 zł

Do 5-ego dnia każdego miesiąca
licząc od 05.10 do 05.08 (11 rat)

 OPŁATY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Oprócz opłaty czesnego Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat dodatkowych w następujących przypadkach:

 1. powtarzanie zajęć w przypadku niezaliczenia przedmiotu – 100 zł za 1 punkt ECTS,
 2. zajęcia nieobjęte planem studiów – 100 zł za 1 punkt ECTS,
 3. wznowienie studiów – 600 zł,
 4. wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego – 1450 zł,
 5. wydanie legitymacji studenckiej- 22 zł (płatne w terminie 7 dni od otrzymania wpisu na listę studentów)
 6. wydanie odpisu dyplomu w języku obcym - 20 zł.
 7. wydanie suplementu do dyplomu w języku obcym – 20zł

DUPLIKATY

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału
*z wyjątkiem:

 • wydania duplikatu dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami, którego koszt to 20 zł,
 • wydania duplikatu suplementu do dyplomu, którego koszt to 20 zł

 

W przypadku powtarzania roku z powodu niezadowalających wyników w nauce Student zobowiązuje się do wniesienia:

 1. 100% czesnego w przypadku niezaliczenia więcej niż 90% przedmiotów,
 2. w przypadku niezaliczenia 90% przedmiotów lub mniej opłata naliczana jest według stawki 100 zł za 1 punkt ECTS, przy czym nie może być ona niższa niż 30% opłaty przy płatności semestralnej