Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

dr n. med. Magdalena Białkowska

Magdalena Białkowska, dr n. med.

Pracownik naukowo-badawczy i nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Rehabilitacji, Katedra Dietetyki

Specjalista Chorób Wewnętrznych, I st.

Specjalista Higieny Żywności i Żywienia, II st.

Specjalista Dietetyki, III st.

Praca doktorska pt: „ Porównanie diet białkowo- tłuszczowej i niskokalorycznej zbilansowanej w leczeniu otyłości”

Kariera

Początki kariery zawodowej: praca w Klinice Chorób Wewnętrznych , a następnie w Klinice Gastroenterologii , pod kierunkiem prof., dr med. Edwarda Rużyłło (około 7lat). Następnie wieloletnia praca w Instytucie Żywności i Żywienia, a także w Poradni Chorób Metabolicznych przy IŻŻ.

W wyniku wieloletniej pracy w Poradni Chorób Metabolicznych

Instytutu Żywności i Żywienia zdobyła praktyczne doświadczenie w dziedzinie terapii chorób dietozależnych.

Od wielu lat edukuje studentów, lekarzy, pielęgniarki, żywieniowców w zakresie współczesnej dietetyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych.

Autorka i współautorka licznych prac naukowych, poglądowych, rozdziałów w monografiach, oraz prac popularno-naukowych szczególnie dotyczących chorób metabolicznych i ich terapii niefarmakologicznej.

Ostatnio opublikowana praca: Magdalena Białkowska: „Leczenie dietetyczne choroby otyłościowej”, rozdział w monografii: Otyłość i jej powikłania [Wyd PZWL, jesień 2021, str 225-241].

Od wielu lat aktywnie popularyzuje wiedzę na temat znaczenia racjonalnego żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych. Przez 18 lat była konsultantem medycznym systematycznie emitowanej audycji telewizyjnej przeznaczonej dla osób z otyłością pt. „Kwadrans na kawę” (TVP, Program 1), a także działalności sieci klubów samopomocy zrzeszających otyłych pacjentów w całej Polsce.

Przez kilkanaście lat była przedstawicielem Polski w organizacji Eurobesitas zajmującej się zwalczaniem nietolerancji w odniesieniu do osób otyłych. W skład tej organizacji wchodziło 11 przedstawicieli różnych krajów Europy.

Wykształcenie

  • ???

W WSR...

Prowadzę zajęcia na kierunku Dietetyka

GDPR

    Skip to content