Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Marcin Rosiński

Marcin Rosiński, dr

W 2009 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra fizjoterapii i tym samym rozpoczął swoją praktykę fizjoterapeutyczną. W 2019 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk o zdrowiu, broniąc pracę doktorską pt. „Wykorzystanie testu Functional Movement Screen (FMS) jako narzędzia diagnostycznego do oceny ryzyka wystąpienia urazu u chłopców w wieku 12‒13 lat trenujących piłkę nożną” na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kariera

Równolegle z praktyką fizjoterapeutyczną prowadzi działalność naukową, będąc zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Współpracuje również z czasopismami branżowymi dla fizjoterapeutów, takimi jak „Rehabilitacja w Praktyce” oraz „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja”.

Prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów w Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Rehabilitacji, a także jest autorem 3 płyt instruktażowych dotyczących rehabilitacji ortopedycznej, 2 poradników dla fizjoterapeutów nt. Leczenia wybranych dysfunkcji kończyn górnych i dolnych (Wydawnictwo Elamed, 2013) oraz książki „Rehabilitacja. Nauka chodu” (Wydawnictwo PZWL, 2015). Specjalizuje się w leczeniu pacjentów z zaburzeniami narządu ruchu o podłożu ortopedycznym, zwłaszcza po uszkodzeniach i urazach stawów. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą również bólu kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, a także nauki czynności lokomocji u pacjentów pooperacyjnych.

Wykształcenie

  • Akademia Wychowania Fizycznego
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

W WSR...

Prowadzę zajęcia na kierunku Fizjoterapia i Trener Personalny

GDPR

    Skip to content