projety eu

Projekty UE

Szkolenia dla administracji i kadry zarządzającej

Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Regionalny Rozwój Uczelni” , współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, mają Państwo szansę na podniesienie swoich kompetencji i kwalifikacji.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

 1. Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów HR w cyklu życia pracownika w organizacji
 2. Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
 3. Administrowanie portalem pracowniczym wspierającym zarządzanie kapitałem ludzkim
 4. Wykorzystanie funkcjonalności systemu dziekanatowego w procesie dydaktycznym uczelni
 5. Wykorzystanie systemu dziekanatowego w zakresie modułu rozliczania kosztów działalności dydaktycznej i efektywnego zarządzania procesem.
 6. Wykorzystanie nowoczesnych metod szybkich płatności w celu usprawnienia procesów finansowych
 7. Wykorzystanie kreatora raportów i wykresów w procesach na Uczelni
 8. Moduł obsługi prac dyplomowych wraz z zintegrowanym systemem antyplagiatowym
 9. System socjalny. Obsługa procesu stypendiów w ramach Uczelni
 10. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 1. Praca z danymi i obiektami wynikowymi
 11. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 2. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy
 12. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 3. Wykorzystanie języka Python.
 13. Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego
 14. Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych
 15. Statystyczna analiza danych cz. 3. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów.
 16. Statystyczna analiza danych cz.4. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia.
 17. Statystyczna analiza danych cz.5. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie.

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenia należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na tej stronie internetowej wraz z załącznikami w biurze projektu: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, Warszawa, pokój nr 3.

Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jednakże obligatoryjnie należy złożyć oryginały dokumentów w Biurze Projektu w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia.

L.p. Nazwa szkolenia Czas trwania [godz.] Termin
1. Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów HR w cyklu życia pracownika w organizacji 8 Termin zostanie podany wkrótce
2. Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji 16 Termin zostanie podany wkrótce
3. Administrowanie portalem pracowniczym wspierającym zarządzanie kapitałem ludzkim 24

5.01, 7.01 i 8.01.2021,
oraz
1-2.02.2021 w godz. 8-12 [ONLINE]

4. Wykorzystanie funkcjonalności systemu dziekanatowego w procesie dydaktycznym uczelni 8
15.09.2020 godz. 9-16
5. Wykorzystanie systemu dziekanatowego w zakresie modułu rozliczania kosztów działalności dydaktycznej i efektywnego zarządzania procesem 8
Termin zostanie podany wkrótce
6. Wykorzystanie nowoczesnych metod szybkich płatności w celu usprawnienia procesów finansowych 8 Termin zostanie podany wkrótce
7. Wykorzystanie kreatora raportów i wykresów w procesach na Uczelni 8 Termin zostanie podany wkrótce
8. Moduł obsługi prac dyplomowych wraz z zintegrowanym systemem antyplagiatowym 8 16.09.2020 godz. 9-16
9. System socjalny. Obsługa procesu stypendiów w ramach Uczelni 8 Termin zostanie podany wkrótce
10. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 1. Praca z danymi i obiektami wynikowymi 16 Termin zostanie podany wkrótce
11. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 2. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy 24 Termin zostanie podany wkrótce
12. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 3. Wykorzystanie języka Python. 16 Termin zostanie podany wkrótce
13. Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego 16 Termin zostanie podany wkrótce
14. Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych 24 Termin zostanie podany wkrótce
15. Statystyczna analiza danych cz. 3. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów. 24 Termin zostanie podany wkrótce
16. Statystyczna analiza danych cz.4. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia. 16 Termin zostanie podany wkrótce
17. Statystyczna analiza danych cz.5. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie 16 Termin zostanie podany wkrótce

Szkolenia dla dydaktyków

Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Regionalny Rozwój Uczelni” , współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, mają Państwo szansę na podniesienie swoich kompetencji oraz umiejętności dydaktycznych.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

 1. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 1. Praca z danymi i obiektami wynikowymi
 2. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 2. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy
 3. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 3. Wykorzystanie języka Python.
 4. Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego
 5. Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych
 6. Statystyczna analiza danych cz. 3. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów.
 7. Statystyczna analiza danych cz.4. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia.
 8. Statystyczna analiza danych cz.5. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie.
 9. Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie ratownictwa medycznego – Triage
 10. Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie modeli anatomicznego człowieka
 11. Instruktor symulacji medycznej zakres podstawowy
 12. Instruktor symulacji medycznej zakres rozszerzony
 13. Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia zakres podstawowy
 14. Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia zakres rozszerzony
 15. Instruktor symulacji medycznej badania fizykalne zakres podstawowy
 16. Instruktor symulacji medycznej badania fizykalne zakres rozszerzony
 17. Praca ze studentem metodą symulacji medycznej

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenia należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na tej stronie internetowej wraz z załącznikami w biurze projektu: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, Warszawa, pokój nr 3.

Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jednakże obligatoryjnie należy złożyć oryginały dokumentów w Biurze Projektu w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia.

L.p. Nazwa szkolenia Czas trwania [godz.] Termin
1. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 1. Praca z danymi i obiektami wynikowymi  16 Termin zostanie podany wkrótce
2. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 2. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy  26 Termin zostanie podany wkrótce
3. Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 3. Wykorzystanie języka Python  16 Termin zostanie podany wkrótce
4. Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego  16 Termin zostanie podany wkrótce
5. Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych  24 Termin zostanie podany wkrótce
6. Statystyczna analiza danych cz. 3. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów  24 Termin zostanie podany wkrótce
7. Statystyczna analiza danych cz.4. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia  16 Termin zostanie podany wkrótce
8. Statystyczna analiza danych cz.5. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie  16 Termin zostanie podany wkrótce
9. Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie ratownictwa medycznego – Triage  8 17.12.2020 godz. 9-16
10. Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie modeli anatomicznego człowieka  8 18.01.2020 godz. 10-16
11. Instruktor symulacji medycznej zakres podstawowy  18 Termin zostanie podany wkrótce
12. Instruktor symulacji medycznej zakres rozszerzony  24 Termin zostanie podany wkrótce
13. Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia zakres podstawowy  18 Termin zostanie podany wkrótce
14. Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia zakres rozszerzony  24 Termin zostanie podany wkrótce
15. Instruktor symulacji medycznej badania fizykalne zakres podstawowy  18 Termin zostanie podany wkrótce
16. Instruktor symulacji medycznej badania fizykalne zakres rozszerzony  24 Termin zostanie podany wkrótce
17. Praca ze studentem metodą symulacji medycznej  18 Termin zostanie podany wkrótce
wtorek, 21 kwiecień 2020 15:08

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

Zapraszamy Was bardzo serdecznie do udziału w szkoleniach, które realizujemy w ramach projektu „Regionalny Rozwój Uczelni”.

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

środa, 02 październik 2019 13:49

O projekcie:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest realizatorem projektu „Regionalny Rozwój Uczelni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające procesy zarządzania uczelnią, kompetencje i kwalifikacje 24 (18K, 6M) pracowników i 568 (336K, 232M) studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie w terminie X.2019-IX.2023 r.

ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest realizatorem projektu „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa 1992 osobom (w tym 996 kobietom i 996 mężczyznom) będących niestandardowymi odbiorcami szkolnictwa wyższego. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.