Programy szkoleń

Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie ratownictwa medycznego – Triage

 1. Zasady działania technologii VR, charakteryzacja różnych modeli gogli VR oraz odmiennych typów kontrolerów VR ze wskazaniem dzielących je różnic.
 2. Opis komputera wykorzystywanego do symulacji.
 3. Zasady użytkowania kontrolerów VR oraz gogli VR.
 4. Najważniejsze zasady przygotowania i wytyczania bezpiecznej przestrzeni dla użytkowników symulatora oraz sposób konfiguracji sprzętu.
 5. Struktura komunikacyjna platformy edukacyjnej z symulatorami wykorzystującymi technologię wirtualnej rzeczywistości.
 6. Ogólna funkcjonalność aplikacji Triage w wersji dla prowadzącego zajęcia.
 7. Budowa i edycja scenariusza w edytorze aplikacji Triage.
 8. Budowa i edycja postaci poszkodowanego w edytorze aplikacji Triage.
 9. Importowanie scenariuszy symulacji na platformę edukacyjną oraz zarządzanie scenariuszami.
 10. Ogólna funkcjonalność aplikacji Triage w wersji dla studenta.
 11. Uruchamianie symulatora VR za pośrednictwem platformy edukacyjnej z konta studenta.
 12. Prezentacja przykładowej symulacji prowadzonej z wykorzystaniem gogli oraz kontrolerów VR.
 13. Prezentacja raportu końcowego symulacji oraz raportu publikowanego na platformie edukacyjnej na koncie nauczyciela.
 14. Praca własna z symulatorem VR
 15. Podsumowanie szkolenia.