Programy szkoleń

Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 3. Wykorzystanie języka Python

Czas trwania: 16 godz.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do wykorzystania języka Python w IBM SPSS Statistics / PS IMAGO PRO
 • Podstawy języka Python
 • Drzewo obiektów (klas Pythona) i ich charakterystyka:
  • instancja aplikacji IBM SPSS Statistics – SpssClient,
  • zbiór danych – SpssDataDoc,
  • okno edytora danych – SpssDataUI,
  • edytor poleceń – SpssSyntaxDoc,
  • edytor raportów – SpssOutputDoc,
  • drzewo elementów raportu – OutputItemList,
  • element raportu – SpssOutputItem,
  • tabela przestawna – SpssPivotTable,
  • obszar danych tabeli przestawnej – SpssDataCells,
  • obszar etykiet i kolumn tabeli przestawnej – SpssLabels,
  • panel przestawiania tabeli przestawnej – SpssPivotMgr.
 • Praktyczne wykorzystanie obiektów IBM SPSS Statistics / PS IMAGO PRO:
  • sterowanie przepływem analiz,
  • dynamiczne budowanie poleceń syntaxu,
  • ukrywanie bądź usuwanie niepożądanych elementów raportu: uwag, tytułów, ostrzeżeń, czy poszczególnych tabel,
  • zmiana wartości i formatowanie wybranych komórek tabel przestawnych,
  • zamiana miejscami wierszy i kolumn w tabeli przestawnej (polepszenie percepcji tabel wynikowych),
  • sterowanie pracą w architekturze klient-serwer (automatyczne nawiązywanie połączenia z serwerem obliczeniowym).

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

 • Zapoznanie z językiem Python
 • Poznanie struktury obiektów IBM SPSS Statistics
 • Poznanie zasad tworzenia i działania autoskryptów
 • Umiejętność budowy skryptów edytujących raporty wynikowe
 • Wiedza umożliwiająca efektywne łączenie poleceń syntaxu i skryptów Pythona
 • Umiejętność tworzenia własnych interfejsów w programie IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO