Programy szkoleń

Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego

Czas trwania: 16 godziny.

Program szkolenia:

  1. Wykorzystanie statystyki w procesie podejmowania decyzji – wprowadzenie.
  2. Szacowanie z wykorzystaniem miar tendencji centralnej.
  3. Miary rozproszenia a wykorzystanie miar tendencji centralnej.
  4. Ocena rozkładu zmiennej.
  5. Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi (skorelowane zmienne V-Cramera).
  6. Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi ilościowymi.
  7. Analiza współzależności pomiędzy zmienną ilościową a zmienną jakościową.
  8. Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi jakościowymi (Istotne zmienne CHAID).
  9. Gdy jedna zmienna wyjaśniająca to za mało – krótkie wprowadzenie do technik wielowymiarowych.

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

  • Analiza jednej zmiennej opis i wizualizacja jej rozkładu
  • Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi
  • Wykorzystanie miar siły związku
  • Testowanie hipotez statystycznych