Programy szkoleń

Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

Czas trwania: 24 godziny.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do analizy regresji liniowej – cel analizy i przykładowe obszary zastosowań
 2. Analiza korelacji – przypomnienie podstawowych pojęć
 3. Regresja liniowa dwóch zmiennych
 4. Założenia regresji liniowej
 5. Uogólnianie modelu regresji zbudowanego w oparciu o próby losowe
 6. Regresja liniowa wielu zmiennych
 7. Wprowadzanie zmiennych nominalnych do analizy regresji
 8. Regresja logistyczna
 9. Założenia regresji logistycznej
 10. Interpretacja wyników regresji logistycznej
 11. Predykcja z wykorzystaniem regresji logistycznej
 12. Ocena jakości modelu poprzez krzywe ROC
 13. Analiza dyskryminacyjna
 14. Założenia analizy dyskryminacyjnej i problemy z nimi związane
 15. Interpretacja wyników analizy dyskryminacyjnej
 16. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do klasyfikacji nowych wartości

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

 • Przygotowanie danych na potrzeby konkretnych technik analitycznych
 • Zapoznanie z procesem konstruowania modeli z wykorzystaniem takich technik jak: regresja liniowa, regresja
 • logistyczna, analiza dyskryminacyjna
 • Prawidłowe wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników
 • Umiejętność przewidywania wartości zmiennej zależnej na podstawie zestawu predyktorów
 • Ocena skuteczności modeli predykcyjnych