Programy szkoleń

Statystyczna analiza danych cz. 3. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

Czas trwania: 24 godziny.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do wizualizacji informacji z analiz ilościowych.
 2. Wykorzystanie gotowych typów wykresów.
 3. Tworzenie i interpretacja wykresów statystycznych (róża Nightingale, wykres tabelowy).
 4. Zaawansowane formy wizualizacji (wykres Marimekko, wiolinowy, diagram Sankeya).
 5. Raportowanie tabelaryczne jako jedna z podstawowych form.
 6. Praca w interfejsie konstruktora tabel – omówienie i przykłady zastosowania.
 7. Statystyki podsumowujące i praca ze zmiennymi.
 8. Zaawansowane aspekty budowy tabel.
 9. Tworzenie różnych typów tabel.
 10. Personalizacja wyglądu tabeli oraz automatyzacja procesu przygotowania raportów tabelarycznych.
 11. Dashboard, czyli kokpity biznesowe – wprowadzenie.
 12. Wizualizacja informacji (tarcza, kostki planu, strzałki i światła).
 13. Od tabel i wykresów do raportu – wprowadzenie.
 14. Projektowanie i składanie raportów w PS IMAGO Designer,
 15. Publikacja raportów masowych w PS IMAGO Portal.

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

 • Zapoznanie z zasadami wizualizacji informacji pochodzących z analiz ilościowych
 • Umiejętność doboru formy wizualizacji w zależności od rodzaju komunikowanej informacji
 • Wiedza na temat typowych błędów popełnianych przy wizualizacji
 • Umiejętność projektowania i budowania własnych typów wizualizacji w postaci tabel i wykresów
 • Umiejętność wykorzystania zbudowanych szablonów wizualizacji w raportach powtarzalnych
 • Umiejętność tworzenia dashboardów
 • Umiejętność projektowania i składania raportów