Programy szkoleń

Instruktor symulacji medycznej zakres rozszerzony

Czas trwania 24 godz.

Tematyka szkolenia:

  1. metoda 4 kroków (pokaz i omówienie) i inne metody prowadzenia warsztatów w zakresie ratownictwa medycznego,
  2. debriefing sztuka przekazywania informacji zwrotnej,
  3. warunki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulacji pośredniej i wysokiej wierności,
  4. ćwiczenia prowadzenia scenariusza symulacyjnego
  5. egzamin OSCE,
  6. ćwiczenia- prowadzenie egzaminu OSCE