Programy szkoleń

Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia - zakres podstawowy

Czas trwania 18 godz.

Tematyka szkolenia:

  1. wstęp do symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia w zakresie podstawowym,
  2. debriefing w symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia,
  3. warunki prowadzenia zajęć symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia,
  4. ćwiczenia - prowadzenie scenariuszy symulacyjnych w stanach zagrożenia życia.