Programy szkoleń

Praca ze studentem metodą symulacji medycznej

Czas trwania 18 godz.

Tematyka szkolenia:

  1. metody wykorzystania symulacji medycznej w pracy ze studentem,
  2. profesjonalizm w edukacji medycznej,
  3. wykorzystanie e-learningu w pracy ze studentem w symulacji medycznej,
  4. aspekty psychologiczne prowadzenia zajęć ze studentem metodą symulacji medycznej,
  5. pacjent standaryzowany w symulacji medycznej,
  6. ćwiczenia studia przypadków pracy ze studentem z wykorzystaniem symulacji medycznej.