Programy szkoleń

Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie modeli anatomicznego człowieka

Program szkolenia

  1. Zasady działania technologii VR, charakteryzacja różnych modeli gogli VR oraz odmiennych typów kontrolerów VR ze wskazaniem dzielących je różnic.
  2. Opis komputera wykorzystywanego do symulacji.
  3. Zasady użytkowania kontrolerów VR oraz gogli VR.
  4. Najważniejsze zasady przygotowania i wytyczania bezpiecznej przestrzeni dla użytkowników symulatora oraz sposób konfiguracji sprzętu.
  5. Sposób uruchamiania aplikacji 3D Organon Anatomy oraz 3D Organon VR Anatomy.
  6. Sterowanie w aplikacji 3D Organon Anatomy oraz 3D Organon VR Anatomy.
  7. Ogólna funkcjonalność aplikacji 3D Organon Anatomy oraz 3D Organon VR Anatomy.
  8. Prezentacja układów anatomicznych dostępnych w aplikacji.
  9. Prezentacja pozostałych funkcjonalności aplikacji – takich jak animacje, układy topograficzne, modele mikroskopowe.
  10. Podsumowanie szkolenia.