Aktualności

Szanowni Państwo,

w zawiązku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego i brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji oraz zajęć w ramach projektu w dotychczasowej formie wstrzymujemy rekrutację zaplanowana w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie na kwiecień br. Poinformujemy Państwa o wznowieniu rekrutacji i jej terminach.