Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA otrzymała Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018

Nowy kierunek WSR – PSYCHOLOGIA MEDYCZNA – otrzymał
Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018 przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Certyfikat przyznany został na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze.

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową była jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny – czy jest on innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Eksperci stwierdzili, iż studia na tym kierunku umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, które wzmacniają ich pozycję na polskim i światowym rynku pracy.

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA została nagrodzona za nowoczesna koncepcję kształcenia, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność kształcenia z potrzebami rynku pracy i dostosowanie do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych. Doceniono także wyposażenie absolwentów w umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej, co ułatwia znalezienie przyszłościowej pracy w swoim zawodzie.

WSR – ZDROWE KIERUNKI PRZYSZŁOŚCI – GRATULUJEMY!!!

 

GDPR

    Skip to content