Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Publikacje

Kompleksowe leczenie schorzeń i urazów narządu ruchu u dzieci i młodzieży

To pierwsza od wielu lat monografia, która w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia związane z leczeniem różnych dysfunkcji narządu ruchu u dzieci młodzieży. Jest bardzo potrzebnym syntetycznym przewodnikiem po rozmaitych patologiach...

„Dlaczego tamtych stron zapomnieć nie ma mocy …” Kresy w twórczości Juliana Wołoszynowskiego

We współczesnym literaturoznawstwie uobecniają się coraz wyraźniej tendencje do odczytań tematu kresowego poprzez optykę dekonstrukcji i postkolonializmu. Książka Barbary Sokołowskiej, prezentująca powaby tradycyjnych ujęć, wzbogaca je o tematologię i poetykę...

Kompleksowe postępowanie w terapii zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i dużych stawów

W opracowaniu pragniemy nakreślić zarówno etiopatogenezę schorzenia, problemy diagnostyczne, jak i możliwości kompleksowego postępowania ze szczególnym podkreśleniem roli aktywności fizycznej, fizjoterapii, a także problemów psychologicznych. Autor: Jerzy E. Kiwerski (red.)...

Terapia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego

O zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa nigdy dość. Literatura tematu jest niezwykle obszerna. Rzadko natomiast zdarzają się dzieła, które powstają pod kierunkiem takich znawców tematu jak prof. Jerzy Kiwerski –...

Jaki jesteś, współczesny terapeuto? Psychologiczne aspekty predyspozycji zawodowych

Publikacja składa się prac badawczych studentów fizjoterapii, przeprowadzonych wśród swoich rówieśników, studentów fizjoterapii. Skoncentrowano się w nich na predyspozycjach do zawodu, cechach psychicznych, wyznawanych wartościach i potrzebach psychicznych przyszłych fizjoterapeutów....

Słownik rehabilitacji

Książka jest zbiorem zagadnień definiujących podstawowe pojęcia z szeroko pojętej dziedziny rehabilitacji. Stanowi podstawowy zasób informacji dla specjalistów, praktyków i osób zajmujących się działalnością rehabilitacyjną. Wyjaśnia pojęcia a także przedstawia...

Podręcznik psychologii dla fizjoterapeutów – wybrane elementy dostosowane do pracy w relacji pacjent – fizjoterapeuta

Zawód fizjoterapeuty wymaga określonych predyspozycji psychicznych, wiedzy dotyczącej człowieka, jego budowy, schorzeń oraz jego psychiki. Podręcznik pozwala na uporządkowanie wiedzy dotyczącej aspektu psychologicznego pracy z pacjentem. Porusza m.in. problematykę związaną...

Czy współczesny fizjoterapeuta jest narażony na wypalenie zawodowe?

Zakłada się, że wypalenie zawodowe jest związane (i jest to warunek konieczny) z czynnikiem ludzkim. Praca z ludźmi, konieczność wschodzenia w relacje, znoszenia różnych stanów emocjonalnych i reakcji wpływa na...

Czy fizjoterapeuta rozumie pacjenta?

Niniejsza publikacja jest zbiorem prac dotyczących analizy przypadku. Analiza przypadku to próba zbadania wybranych aspektów życia jednostki, które w okresie choroby mają istotny wpływ na funkcjonowanie i działanie. W pracy...

GDPR

    Skip to content