Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenia dla administracji i kadry zarządzającej

Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Przyjazna Uczelnia”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, mają Państwo szansę na podniesienie swoich kompetencji i kwalifikacji.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

  1. Obsługa Platformy edukacyjnej dla kadry kierowniczej i administracyjnej (24h / 3 dni)
  2. Obsługa Systemu rekrutacyjnego dla kadry kierowniczej i administracyjnej (24h / 3 dni)
  3. Szkolenie dla pracowników administracyjnych i zarządzających uczelni z zakresu obsługi niepełnosprawnych studentów (8h / 1 dzień)

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenia należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na tej stronie internetowej wraz z załącznikami w biurze projektu: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, Warszawa, pokój nr 3.

Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@wsr.edu.pl, jednakże obligatoryjnie należy złożyć oryginały dokumentów w Biurze Projektu w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia. Kontakt telefoniczny: 22 631 05 75 nr wew. 847.

Szkolenie dla pracowników administracyjnych i zarządzających uczelni z zakresu obsługi niepełnosprawnych studentów (8h / 1 dzień)

20 grudnia 2021

Obsługa Systemu rekrutacyjnego dla kadry kierowniczej i administracyjnej

11-13.05.2022 GODZ. 09:00 - 16:00

Obsługa Platformy edukacyjnej dla kadry kierowniczej i administracyjnej

6-8.06.2022 GODZ. 09:00 - 16:00

GDPR

    Skip to content