Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Szkolenia dla dydaktyków

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Przyjazna Uczelnia”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, mają Państwo szansę na podniesienie swoich kompetencji oraz umiejętności dydaktycznych.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

  1. Obsługa Platformy edukacyjnej dla kadry dydaktycznej (16h / 2 dni)
  2.  Szkolenie dla pracowników dydaktycznych uczelni z zakresu obsługi niepełnosprawnych studentów (8h / 1 dzień)

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenia należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na tej stronie internetowej wraz z załącznikami w biurze projektu: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, Warszawa, pokój nr 3.

Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@wsr.edu.pl, jednakże obligatoryjnie należy złożyć oryginały dokumentów w Biurze Projektu w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia. Kontakt telefoniczny: 22 631 05 75 nr wew. 847.

Szkolenie dla pracowników dydaktycznych uczelni z zakresu obsługi niepełnosprawnych studentów (8h / 1 dzień)

Termin zostanie podany wkrótce

GDPR

    Skip to content