Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenia dla administracji i kadry zarządzającej

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Regionalny Rozwój Uczelni” , współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, mają Państwo szansę na podniesienie swoich kompetencji i kwalifikacji.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów HR w cyklu życia pracownika w organizacji

Czas trwania [godz.]: 8
01.06.2022, 9:00 - 16:00

Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Czas trwania [godz.]: 16
2-3.06.2022 i 13-14.06.2022 9:00 - 16:00

Administrowanie portalem pracowniczym wspierającym zarządzanie kapitałem ludzkim

Czas trwania [godz.]: 24
5.01, 7.01 i 8.01.2021 | 1-2.02.2021 w godz. 8-12 [ONLINE]

Wykorzystanie funkcjonalności systemu dziekanatowego w procesie dydaktycznym uczelni

Czas trwania [godz.]: 8
15.09.2020 godz. 9-16
05.04.2022

Wykorzystanie systemu dziekanatowego w zakresie modułu rozliczania kosztów działalności dydaktycznej i efektywnego zarządzania procesem

Czas trwania [godz.]: 8
24.03.2022 / 06.04.2022

Wykorzystanie nowoczesnych metod szybkich płatności w celu usprawnienia procesów finansowych

Czas trwania [godz.]: 8
25.03.2022 / 07.04.2022

Wykorzystanie kreatora raportów i wykresów w procesach na Uczelni

Czas trwania [godz.]: 8
27.04.2022 / 11.04.2022

Moduł obsługi prac dyplomowych wraz z zintegrowanym systemem antyplagiatowym

Czas trwania [godz.]: 8
16.09.2020 godz. 9-16
12.04.2022

System socjalny. Obsługa procesu stypendiów w ramach Uczelni

Czas trwania [godz.]: 8
30.03.2022 / 13.04.2022

Obsługa IBM SPSS Statistics – cz. 1. Praca z danymi i obiektami wynikowymi

17-18.03.2021 godz. 9-16

Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 2. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy

3-5.11.2021 g. 9-16:30

Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 3. Wykorzystanie języka Python

7-8.12.2021 g. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego

13-14.04 godz.9 -16:30

Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

16-18.06 godz. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz. 3. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

18-20.05 godz.9 -16:30

Statystyczna analiza danych cz.4. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia

12-13.10.2021 g. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz.5. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

28-29.09.2021 g.9-16:30

Długotrwały kryzys (pandemia) a zarządzanie stresem

30.05.2022, godz. 9:00 – 16:00

Administrowanie Funduszami Unijnymi

Budowanie i zarządzanie zespołem

13- 14.10.2022

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenia należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na tej stronie internetowej wraz z załącznikami w biurze projektu: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, Warszawa, pokój nr 3.

Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@wsr.edu.pl, jednakże obligatoryjnie należy złożyć oryginały dokumentów w Biurze Projektu w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia.


GDPR

    Skip to content