Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Szkolenia dla administracji i kadry zarządzającej

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Regionalny Rozwój Uczelni” , współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, mają Państwo szansę na podniesienie swoich kompetencji i kwalifikacji.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów HR w cyklu życia pracownika w organizacji

Czas trwania [godz.]: 8
Termin zostanie podany wkrótce

Portal pracowniczy jako nowoczesne narzędzie wsparcia procesów zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Czas trwania [godz.]: 16
Termin zostanie podany wkrótce

Administrowanie portalem pracowniczym wspierającym zarządzanie kapitałem ludzkim

Czas trwania [godz.]: 24
5.01, 7.01 i 8.01.2021 | 1-2.02.2021 w godz. 8-12 [ONLINE]

Wykorzystanie funkcjonalności systemu dziekanatowego w procesie dydaktycznym uczelni

Czas trwania [godz.]: 8
15.09.2020 godz. 9-16

Wykorzystanie systemu dziekanatowego w zakresie modułu rozliczania kosztów działalności dydaktycznej i efektywnego zarządzania procesem

Czas trwania [godz.]: 8
Termin zostanie podany wkrótce

Wykorzystanie nowoczesnych metod szybkich płatności w celu usprawnienia procesów finansowych

Czas trwania [godz.]: 8
Termin zostanie podany wkrótce

Wykorzystanie kreatora raportów i wykresów w procesach na Uczelni

Czas trwania [godz.]: 8
Termin zostanie podany wkrótce

Moduł obsługi prac dyplomowych wraz z zintegrowanym systemem antyplagiatowym

Czas trwania [godz.]: 8
16.09.2020 godz. 9-16

System socjalny. Obsługa procesu stypendiów w ramach Uczelni

Czas trwania [godz.]: 8
Termin zostanie podany wkrótce

Obsługa IBM SPSS Statistics – cz. 1. Praca z danymi i obiektami wynikowymi

17-18.03.2021 godz. 9-16

Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 2. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy

3-5.11.2021 g. 9-16:30

Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 3. Wykorzystanie języka Python

7-8.12.2021 g. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego

13-14.04 godz.9 -16:30

Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

16-18.06 godz. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz. 3. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

18-20.05 godz.9 -16:30

Statystyczna analiza danych cz.4. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia

12-13.10.2021 g. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz.5. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

28-29.09.2021 g.9-16:30

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenia należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na tej stronie internetowej wraz z załącznikami w biurze projektu: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, Warszawa, pokój nr 3.

Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@wsr.edu.pl, jednakże obligatoryjnie należy złożyć oryginały dokumentów w Biurze Projektu w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia.


GDPR

    Skip to content