Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Szkolenia dla dydaktyków

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Regionalny Rozwój Uczelni” , współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, mają Państwo szansę na podniesienie swoich kompetencji oraz umiejętności dydaktycznych.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

Obsługa IBM SPSS Statistics – cz. 1. Praca z danymi i obiektami wynikowymi

17-18.03.2021 godz. 9-16

Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 2. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy

3-5.11.2021 g. 9-16:30

Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 3. Wykorzystanie języka Python

7-8.12.2021 g. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego

13-14.04 godz.9 -16:30

Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

16-18.06 godz. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz. 3. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

18-20.05 godz.9 -16:30

Statystyczna analiza danych cz.4. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia

12-13.10.2021 g. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz.5. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

28-29.09.2021 g.9-16:30

Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie ratownictwa medycznego – Triage

17.12.2020 godz. 9-16

Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie modeli anatomicznego człowieka

18.01.2020 godz. 10-16

Instruktor symulacji medycznej zakres podstawowy

1-2.07.2021

Instruktor symulacji medycznej zakres rozszerzony

Termin zostanie podany wkrótce

Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia zakres podstawowy

2-3.09.2021

Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia zakres rozszerzony

23-25.11.2021

Instruktor symulacji medycznej: badania fizykalne zakres podstawowy

12-13.01.2022

Instruktor symulacji medycznej: badania fizykalne zakres rozszerzony

1-3.03.2022

Praca ze studentem metodą symulacji medycznej

26-27.08.2021

Projektowanie i druk 3D w branży medycznej

15-17.11.2021 godz. 9-16:30

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenia należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na tej stronie internetowej wraz z załącznikami w biurze projektu: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, Warszawa, pokój nr 3.

Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@wsr.edu.pl, jednakże obligatoryjnie należy złożyć oryginały dokumentów w Biurze Projektu w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia.


GDPR

    Skip to content