Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkolenia dla dydaktyków

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Regionalny Rozwój Uczelni” , współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, mają Państwo szansę na podniesienie swoich kompetencji oraz umiejętności dydaktycznych.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

Obsługa IBM SPSS Statistics – cz. 1. Praca z danymi i obiektami wynikowymi

17-18.03.2021 godz. 9-16

Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 2. Praca z językiem poleceń, makrodefinicje, tryb wsadowy

3-5.11.2021 g. 9-16:30

Obsługa IBM SPSS Statistics - cz. 3. Wykorzystanie języka Python

7-8.12.2021 g. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego

13-14.04 godz.9 -16:30

Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

16-18.06 godz. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz. 3. Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów

18-20.05 godz.9 -16:30

Statystyczna analiza danych cz.4. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem technik maszynowego uczenia

12-13.10.2021 g. 9-16:30

Statystyczna analiza danych cz.5. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

28-29.09.2021 g.9-16:30

Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie ratownictwa medycznego – Triage

17.12.2020 godz. 9-16

Wykorzystanie platformy symulatorów VR w zakresie modeli anatomicznego człowieka

18.01.2020 godz. 10-16

Instruktor symulacji medycznej zakres podstawowy

1-2.07.2021

Instruktor symulacji medycznej zakres rozszerzony

24-26 maja, w godzinach 9:00 - 18:00

Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia zakres podstawowy

2-3.09.2021

Instruktor symulacji medycznej w stanach zagrożenia życia zakres rozszerzony

23-25.11.2021

Instruktor symulacji medycznej: badania fizykalne zakres podstawowy

12-13.01.2022

Instruktor symulacji medycznej: badania fizykalne zakres rozszerzony

1-3.03.2022

Praca ze studentem metodą symulacji medycznej

26-27.08.2021

Projektowanie i druk 3D w branży medycznej

15-17.11.2021 godz. 9-16:30

Obsługa Platformy edukacyjnej dla kadry dydaktycznej

2-3.09.2021

Na szkolenie zaplanowane są następujące terminy: (w godzinach 9:00 – 16:00)
23-24.05.2022
25-26.05.2022
30-31.05.2022
01-02.06.2022
29-30.06.2022

Sprawdź najbliższe terminy

Długotrwały kryzys (pandemia) a zarządzanie stresem

9.06.2022 GODZ. 9:00 – 16:00

Letnie warsztaty z Symulacji Medycznej

19-21.09.2022

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenia należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na tej stronie internetowej wraz z załącznikami w biurze projektu: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, Warszawa, pokój nr 3.

Dopuszczalne jest przesłanie dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@wsr.edu.pl, jednakże obligatoryjnie należy złożyć oryginały dokumentów w Biurze Projektu w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia.


GDPR

    Skip to content