Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Długotrwały kryzys (pandemia) a zarządzanie stresem – znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego, natura i rola długotrwałego stresu, metody niwelowania psychologicznych skutków kryzysu

Statystyka podaje, że ponad połowa z nas cierpi na przeciążenia układu nerwowego w wyniku nagromadzenia kryzysów, zaburzenia lękowe, depresje. To rozkalibrowanie układu nerwowego powoduje włączenie na stałe mechanizmu obrony polegającego na ciągłym wydzielaniu kortyzolu i innych glikokortykoidów do krwi. Wbudowany system wykrywania zagrożenia stale włączony odwraca uwagę ciała i umysłu od procesów pamięciowych, uczenia się, więzi społecznych i tym samym zdrowia. Zrozumienie, że, paleta zachowań studentów, wykładowców, pracowników uczelni ma podłoże biologiczne, że, jest uzależniona od parametrów fizjologicznych jest ważne, aby skutecznie się komunikować i stwarzać za pomocą neurocepcji bezpieczeństwa warunki dla pracy / pracy naukowej. To, co robimy, w jaki sposób się komunikujemy, jak zachowuje się nasze działo ma źródło w możliwościach układu nerwowego na dany moment.
Brak świadomości i dbałości o kondycję psychofizyczną prowadzi z czasem do osłabienia zdolności dostrzegania możliwości i potrzeb innych ludzi i reagowania na nie, ponieważ zmniejszają się zasoby umożliwiające empatyczną odpowiedź naszego ciała.
Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i kompetencji w obszarze radzenia sobie ze stresem w spowodowanego pandemią. Efektem szkolenia jest nabycie świadomości i kompetencji w zakresie zrozumienia mechanizmów stresu, auto-diagnozy oraz znalezieniu optymalnych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem Zwiększenie komfortu osobistego podczas pracy i polepszenie jej wyników. Zdobycie wiedzy z zakresu, jakie są psychofizyczne następstwa stresu, jakie czynniki osobowościowe i życiowe wpływają na naszą odporność na stres, jak przekształcić stres w wyzwanie, czyli jak zmienić naszą percepcję, czyli jak zmniejszyć ilość stresu w naszym życiu i odnaleźć wewnętrzną równowagę w czasach trwającej pandemii.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Sprzyjanie psychice w sytuacji kryzysu i poczuciu zagrożenia – teoria i praktyka. Efekt złotowłosej, czyli jak znaleźć złoty środek
 2. Dobrostan, jako stan działania, a nie stan bycia. Strategie radzenia sobie z przedłużającym się stresem
  ◦ kapitalizacja pozytywnych emocji
  ◦ metoda czerwonej kartki
  ◦ metoda guzika czterodziurkowego – 4 strefy dobrostanu
  ◦ wdzięczność i biochemia oksytocyny i innych neuroprzekaźników
 3. Wstęp do diagnozy funkcjonalnej- model działania mózgu i budowanie świadomości i wiedzy, że zachowanie to efekt działania wielu czynników
  ◦ profile dominacji
  ◦ system reprezentacji zmysłów i ich wpływ na komunikację i przekaz
  ◦ inteligencje wielorakie
 4. Budowanie relacji, czyli wzięcie odpowiedzialności za relacje. Co znaczy być przywódcą, czyli osobą odpowiedzialną za relacje? Redefinicja. Różne rodzaje przywództwa czy przywództwo na różne czasy?
  ◦ model poziomów relacyjnych
 5. Neurobiologia interpersonalna i neurony lustrzane – co to są relacje i dlaczego relacje są tak ważne? Imperatywem biologicznym naszego gatunku jest „bycie razem”, czyli relacje. Imperatyw biologiczny – czym jest i co oznacza?
 6. Martin Seligman, omówienie badań na temat predyspozycji do depresji w świetle komunikacji własnej i zakresu interpretowanych i ocenianych przez siebie wydarzeń i osiągnięć
 7. Zarządzanie stresem – postawa lidera ma wpływ na cały zespół.
 8. Neurocepcja bezpieczeństwa i neurocepcja niebezpieczeństwa, czyli wpływ stresu na „efektywność zespołu”” i co sprzyja jej tworzeniu? Indywidualne strategie w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy i nauki – codzienne zarządzanie operacyjne i tworzenie rozwiązań na miarę wymagających potrzeb.
 9. Empatia, jako narzędzie pracy
 10. Wypalenie zawodowe, czym jest i jak się chronić w czasach kryzysu

GDPR

  Skip to content