Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Obsługa IBM SPSS Statistics – cz. 1. Praca z danymi i obiektami wynikowymi

Czas trwania: 16 godz.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do środowiska programu IBM SPSS Statistics / PS IMAGO PRO.
 2. Tworzenie struktur plików danych.
 3. Pobieranie danych z różnych źródeł (Excel, plik tekstowy, bazy danych i inne).
 4. Łączenie danych z różnych plików.
 5. Operacje na danych, agregacja, wybór obserwacji do analizy, podział zbioru danych na podzbiory, wyliczanie wartości globalnych.
 6. Transformacje zmiennych, tworzenie nowych zmiennych, czyszczenie zbiorów danych.
 7. Wprowadzenie do podstawowych technik analiz danych – analiza rozkładu jednej zmiennej z użyciem tabel i wykresów.
 8. Praca w oknie raportów oraz interpretacja wyników analiz.
 9. Podstawowe techniki raportowania:
  • wykresy prezentacyjne (mapa kontyngencji, wykresy: szeregu, tabelowe, kaskadowe, mapa drzewa itp.),
  • wykresy typu dashboard (tarcza, kostki planu, strzałki i światła)
  • prezentacja na mapach Polski (podział na województwa i powiaty).
 10. Przenoszenie wyników do PS IMAGO Designer.

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

 • Pobieranie danych w różnych formatach.
 • Tworzenie i opis zbiorów danych.
 • Łączenie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • Przygotowanie danych do analizy.
 • Podstawowe techniki raportowania.
 • Edycja raportów.

GDPR

  Skip to content