Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Obsługa IBM SPSS Statistics – cz. 3. Wykorzystanie języka Python

Czas trwania: 16 godz.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do wykorzystania języka Python w IBM SPSS Statistics / PS IMAGO PRO
 • Podstawy języka Python
 • Drzewo obiektów (klas Pythona) i ich charakterystyka:
  • instancja aplikacji IBM SPSS Statistics – SpssClient,
  • zbiór danych – SpssDataDoc,
  • okno edytora danych – SpssDataUI,
  • edytor poleceń – SpssSyntaxDoc,
  • edytor raportów – SpssOutputDoc,
  • drzewo elementów raportu – OutputItemList,
  • element raportu – SpssOutputItem,
  • tabela przestawna – SpssPivotTable,
  • obszar danych tabeli przestawnej – SpssDataCells,
  • obszar etykiet i kolumn tabeli przestawnej – SpssLabels,
  • panel przestawiania tabeli przestawnej – SpssPivotMgr.
 • Praktyczne wykorzystanie obiektów IBM SPSS Statistics / PS IMAGO PRO:
  • sterowanie przepływem analiz,
  • dynamiczne budowanie poleceń syntaxu,
  • ukrywanie bądź usuwanie niepożądanych elementów raportu: uwag, tytułów, ostrzeżeń, czy poszczególnych tabel,
  • zmiana wartości i formatowanie wybranych komórek tabel przestawnych,
  • zamiana miejscami wierszy i kolumn w tabeli przestawnej (polepszenie percepcji tabel wynikowych),
  • sterowanie pracą w architekturze klient-serwer (automatyczne nawiązywanie połączenia z serwerem obliczeniowym).

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

 • Zapoznanie z językiem Python
 • Poznanie struktury obiektów IBM SPSS Statistics
 • Poznanie zasad tworzenia i działania autoskryptów
 • Umiejętność budowy skryptów edytujących raporty wynikowe
 • Wiedza umożliwiająca efektywne łączenie poleceń syntaxu i skryptów Pythona
 • Umiejętność tworzenia własnych interfejsów w programie IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO

GDPR

  Skip to content