Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Statystyczna analiza danych cz. 1. Podstawy statystyki dla każdego

Czas trwania: 16 godziny.

Program szkolenia:

 1. Wykorzystanie statystyki w procesie podejmowania decyzji – wprowadzenie.
 2. Szacowanie z wykorzystaniem miar tendencji centralnej.
 3. Miary rozproszenia a wykorzystanie miar tendencji centralnej.
 4. Ocena rozkładu zmiennej.
 5. Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi (skorelowane zmienne V-Cramera).
 6. Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi ilościowymi.
 7. Analiza współzależności pomiędzy zmienną ilościową a zmienną jakościową.
 8. Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi jakościowymi (Istotne zmienne CHAID).
 9. Gdy jedna zmienna wyjaśniająca to za mało – krótkie wprowadzenie do technik wielowymiarowych.

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

 • Analiza jednej zmiennej opis i wizualizacja jej rozkładu
 • Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi
 • Wykorzystanie miar siły związku
 • Testowanie hipotez statystycznych

GDPR

  Skip to content