Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Statystyczna analiza danych cz. 2. Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

Czas trwania: 24 godziny.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do analizy regresji liniowej – cel analizy i przykładowe obszary zastosowań
 2. Analiza korelacji – przypomnienie podstawowych pojęć
 3. Regresja liniowa dwóch zmiennych
 4. Założenia regresji liniowej
 5. Uogólnianie modelu regresji zbudowanego w oparciu o próby losowe
 6. Regresja liniowa wielu zmiennych
 7. Wprowadzanie zmiennych nominalnych do analizy regresji
 8. Regresja logistyczna
 9. Założenia regresji logistycznej
 10. Interpretacja wyników regresji logistycznej
 11. Predykcja z wykorzystaniem regresji logistycznej
 12. Ocena jakości modelu poprzez krzywe ROC
 13. Analiza dyskryminacyjna
 14. Założenia analizy dyskryminacyjnej i problemy z nimi związane
 15. Interpretacja wyników analizy dyskryminacyjnej
 16. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do klasyfikacji nowych wartości

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

 • Przygotowanie danych na potrzeby konkretnych technik analitycznych
 • Zapoznanie z procesem konstruowania modeli z wykorzystaniem takich technik jak: regresja liniowa, regresja
 • logistyczna, analiza dyskryminacyjna
 • Prawidłowe wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników
 • Umiejętność przewidywania wartości zmiennej zależnej na podstawie zestawu predyktorów
 • Ocena skuteczności modeli predykcyjnych

GDPR

  Skip to content