Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Statystyczna analiza danych cz.5. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

Czas trwania: 16 godzin.

Program szkolenia:

 1. Predykcja – wprowadzenie.
 2. Proste metody analizy zmienności w czasie.
 3. Analiza szeregów czasowych – wprowadzenie. Prognozowanie i symulacja na podstawie liniowego modelu ekonometrycznego.
 4. Wykorzystanie zaawansowanych wizualizacji – wykres szeregu (sezonowość, zdarzenia losowe, ewolucja wartości).
 5. Funkcje trendu jako szczególny przypadek modelu ekonometrycznego.
 6. Model addytywny i multiplikatywny wahań sezonowych.
 7. Modele ARIMA – prognozowanie.
 8. Metody wyrównywania wykładniczego – prognozowanie.

Umiejętności i kompetencje zdobywane podczas kursu:

 • Wiedza z zakresu diagnostyki danych za pomocą właściwych statystyk oraz różnych metod wizualizacji
 • Umiejętność budowy prognoz za pomocą technik wygładzania wykładniczego oraz metody ARIMA
 • Umiejętność uwzględniania w budowanych modelach sezonowości oraz dodatkowych zmiennych
 • Ocena jakości budowanych prognoz
 • Zapoznanie ze sposobami aktualizacji budowanych prognoz
 • Celem szkoleń jest zapoznanie Uczestników z aspektami dotyczącymi zaawansowanej analizy danych z uwzględnieniem kwestii teoretycznych jak i zadań praktycznych. Oczekuje się przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń do wykonania przez uczestników w trakcie szkolenia.

GDPR

  Skip to content