Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest realizatorem projektu „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa 1992 osobom (w tym 996 kobietom i 996 mężczyznom) będących niestandardowymi odbiorcami szkolnictwa wyższego. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

 Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u minimum 1494 uczestników w zakresie:

  1. kompetencji zawodowych ogólnych,
  2. kompetencji osobistych,
  3. kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

Projekt obejmuje opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń służących rozwijaniu kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań, pobudzanie aktywności edukacyjnej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Wsparciem dla uczestników w zakresie utrwalenia nabytych kompetencji będzie uruchomienie portalu www o analogicznej tematyce oraz organizacja pikniku tematycznego.
Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2019 r. – 30.06.2022 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 957 784,81 zł. Wartość projektu to 987 552,00 zł.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. Realizator projektu o każdej zmianie informował będzie za pomocą niniejszej strony.

Kontakt
tel . 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl


GDPR

    Skip to content