Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Bezpłatne szkolenia dla osób dorosłych – Mazowsze

W ramach projektu „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, osoby dorosłe mają szansę podnieść swoje kluczowe kompetencje osobiste, komunikacyjne – interpersonalne, społeczne oraz zawodowe.

Osobom dorosłym w wieku powyżej 25 roku życia oferujemy udział w następujących szkoleniach:

Grow with us

TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE

Pierwsza pomoc – część podstawowa

Termin zostanie podany wkrótce

Pierwsza pomoc dzieciom

TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE

Pierwsza pomoc w stanach nagłych i zagrożeniach życia

Termin zostanie podany wkrótce

Pierwsza pomoc
w urazach

Termin zostanie podany wkrótce

Mój kręgosłup
w stresie

Termin zostanie podany wkrótce

Osteoporoza - cichy złodziej kości

Termin zostanie podany wkrótce

Naturalne metody radzenia sobie ze stresem

Termin zostanie podany wkrótce

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl.
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:

tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:GDPR

    Skip to content