Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Osteoporoza – cichy złodziej kości

Czas trwania: 6 godz. lekcyjnych

Program szkolenia:

  • Osteoporoza jako poważny problem medyczny, społeczny – prowadzący do złamań osteoporotycznych
  • Diagnostyka i leczenie osteoporozy starczej i pomenopauzalnej z perspektywy osoby z osteoporozą i zagrożoną jej wystąpieniem
  • Edukacja osób zagrożonych i z zdiagnozowaną osteoporozą w zakresie modyfikacji czynników ryzyka związanych ze stylem życia ukierunkowanym na uzyskanie odpowiedniej masy ciała, zbilansowanej diety i odpowiedniej aktywności fizycznej
  • Prewencja upadków – jako głównego czynnika zapobiegającego złamaniom niskoenergetycznym
  • Trening motywacyjny do podejmowania różnorodnych form aktywności fizycznych (warsztaty praktyczne z nauką ćwiczeń stymulujących procesy osteogenezy)

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl.
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:

tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:GDPR

    Skip to content