Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pierwsza pomoc dzieciom

Czas trwania: 8 godz. lekcyjnych

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
  • Różnice w budowie dziecka a dorosłego
  • Łańcuch przeżycia u dzieci. Przyczyny stanów zagrożenia życia
  • Bezpieczeństwo ratownika. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • Ocena stanu poszkodowanego dziecka i niemowlęcia
  • Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa u dzieci i niemowląt
  • Pozycja bezpieczna
  • Postępowanie podczas napadu drgawek
  • Zakrztuszenie u dziecka i niemowlęcia. RKO u dzieci po zakrztuszeniu
  • Gorączka u dziecka i niemowlęcia
  • Ostra reakcja alergiczna
  • Urazy: rany, złamania, ukąszenia

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl.
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:

tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:GDPR

    Skip to content