Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pierwsza pomoc w urazach

Czas trwania: 8 godz. lekcyjnych

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo ratownika. Zabezpieczenie miejsca wypadku (oznakowanie, odblaski, trójkąt ostrzegawczy)
 • Ocena stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy (AVPU i ABC, wywiad ratowniczy)
 • Bandażowanie, chusta trójkątna, siatka opatrunkowa, opaski uciskowe, szyny – zasady stosowania
 • Urazy głowy
 • Urazy klatki piersiowej
 • Urazy brzucha
 • Urazy kończyn
 • Urazy kręgosłupa
 • Oparzenia
 • Wypadki komunikacyjne (ewakuacja rannego z auta)
 • Wypadki motocyklowe (zdejmowanie kasku)
 • Apteczka pierwszej pomocy

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl.
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:

tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:GDPR

  Skip to content