Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Bezpłatne szkolenia dla uczniów szkół podstawowych – Mazowsze

W ramach projektu „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dzieci mają szansę nabyć kompetencje osobiste i poznać zasady zdrowego odżywiania.

Uczniom publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych w wieku 6-9 lat oferujemy udział w następującym szkoleniu:

Zdrowe odżywianie

TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny!

O terminach szkoleń będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Zapraszamy szkoły do współpracy!

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl.
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy, oświadczenia i zgody rodzica/opiekuna prawnego, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:
tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Dokumenty do pobrania:


GDPR

    Skip to content